Nieuwe regels voor bouwen in Merchtem centrum

De gemeente Merchtem heeft met de gemeenteraad van februari het eerste gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor Merchtem centrum voorlopig vastgesteld. Hiermee is een belangrijke stap genomen om de bouwvoorschriften in het centrum aan te passen. Concreet zal er veel minder hoog en geconcentreerd gebouwd kunnen worden. Daarnaast worden het erfgoed en de waardevolle gebouwen beter beschermd.

Het dorpsgezicht van Merchtemcentrum is de laatste 20 jaar sterk veranderd. De bouwvoorschriften hiervoor werden bepaald door BPA’s (bijzonder plannen van aanleg) die voornamelijk in 2005 en 2012 zijn goedgekeurd. “Die bouwkundige voorschriften zijn fel verouderd en niet meer op maat van wat Merchtem vandaag nodig heeft,” weet burgemeester Maarten Mast.

“In de BPA’s is er nog sprake van achterhaalde bestemmingen, waardoor ontwikkelingen die de leefbaarheid van de kern kunnen bevorderen uitblijven. Het RUP zal aangepaste bouwhoogtes opleggen om ongewenste situaties te vermijden,” vertelt schepen van Ruimtelijke Ordening Lien Casier. 

“We verdelen het centrum op in een viertal zones en schreven op maat van die zone nieuwe bouwvoorschriften. Voorschriften die veel beter afgestemd zijn op het karakter van de straat en die ons centrum mee leefbaar houden, zo verminderen we bijna overal de bouwhoogtes en bouwmogelijkheden. Enkel langs de handelsas zullen er nog vier bouwlagen mogelijk zijn en wordt er extra ingezet op mogelijkheden voor handel en horeca. De hoofdstraten grenzend aan de handelsas krijgen nog beperkte mogelijkheden naar handel en horeca, er worden nog drie bouwlagen mits plat dak toegestaan of twee bouwlagen met een hellend dak. In de woonstraten en woonrand tot slot, zijn er enkel nog eengezinswoningen en tweewoonsten mogelijk,” zegt Casier.

Een werkgroep van de heemkring en de GECORO heeft alle gebouwen met erfgoedwaarde in kaart gebracht. “Concreet kunnen we via het RUP nu vermijden dat gebouwen die kenmerkend zijn voor Merchtem zouden verdwijnen”

“In een aantal binnengebieden zijn er nog KMO-zones en bedrijven toegelaten. Bedoeling is dat deze gebieden op termijn een andere bestemming zullen krijgen, in combinatie met een nieuw park aansluitend bij de kerkvijver. Het RUP moet naast bijkomend groen ook het bestaande groen in de kern vrijwaren en zal via doorsteken ook meer ruimte creëren voor voetgangers en fietsers. De aanduidingen van gewenste en bestaande trage wegen of doorsteken staan bijvoorbeeld ook opgenomen in het mobiliteitsplan. Aangezien we het RUP en het mobiliteitsplan tegelijk hebben opgesteld, sporen ze dus perfect samen,” besluit Casier. 

Het RUP deelgebied 1 gaat in openbaar onderzoek van 1 maart tot en met 29 april 2022. Tijdens deze periode kan je de documenten raadplegen en eventuele opmerkingen of bezwaren doorgeven. Meer info vind je op: www.merchtem.be/openbaar-onderzoek-rup-merchtem-centrum-deelgebied-1 (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk