Rioleringswerken Spiegellaan vertraagd door burenbezwaar

 De vernieuwing van de Spiegellaan zit voorlopig in het slop. Zeven inwoners (vijf uit de Spiegellaan en twee uit aanpalende straten) die niet tevreden zijn met de geplande werken hebben bezwaar ingediend tegen de omgevingsvergunning. Steven Elpers, schepen van Openbare Werken vindt dit een spijtige zaak voor zo’n belangrijke investering. “Die enkelingen gijzelen op die manier niet alleen de gemeente maar ook de hele straat. Bovendien wordt ook het verspreiden van desinformatie hierbij niet geschuwd!”

“Vergeten we niet dat deze werken aan de Spiegellaan broodnodig zijn,” aldus Elpers. “De wateroverlast wordt aangepakt, regen- en vuilwater worden gescheiden afgevoerd en het versleten wegdek is aan vervanging toe. Er komt langs beide zijden een voet- en fietspad en dat alles gaat de mobiliteit in de gemeente verbeteren.” 

“Door deze vertraging dreigen we als gemeente subsidies ter waarde van 750.000 euro te mislopen en blijft de straat nog langer geteisterd door de werken. Ondertussen zijn de nutsbedrijven klaar met de voorbereidende werken of het vernieuwen en verplaatsen van leidingen waar nodig. In principe zouden we begin maart kunnen starten met de eigenlijke heraanleg, maar voorlopig niet dus!”

“De bezwaarindieners zijn niet blij met de heraanleg omdat ze vrezen dat een nieuwe straat hun huizen in waarde zal doen dalen. Begrijpe wie kan! Ze vinden ook dat er te weinig participatie van de inwoners mogelijk was. Nochtans werd elke bewoner van de Spiegellaan uitgenodigd op de infovergadering en iedereen kon daar zijn opmerkingen kwijt over de ontwerpen. Om tegemoet te komen aan de belangrijkste grieven werd zelfs het mobiliteitsplan  aangepast met als voornaamste dat zowel de August De Boeckstraat als de Stoofstraat tweerichtingsstraten blijven in plaats van eenrichtingstraten. Het verkeer zal dus de keuze krijgen om door of rond het centrum te rijden, wat dus een betere spreiding van dat verkeer moet garanderen,” besluit Steven Elpers.

Hans Ingels, namens WARM, wou daar volgende reactie aan toevoegen: “Tijdens het openbaar onderzoek over de heraanleg van de Spiegellaan werden er 47 bezwaarschriften ingediend. Na het openbaar onderzoek heeft de gemeente al deze bezwaren totaal genegeerd en zelfs niet bekeken.”

“Die bezwaren gingen over de breedte van de rijweg en de voetpaden, de ligging van de riooldeksels, de inplanting van een aantal bomen, het gebrek aan groen, de gebrekkige fietsveiligheid aan de kruispunten, het verlies aan parkeerplaatsen e.a. Alhoewel wij verheugd zijn dat de Spiegellaan eindelijk ten gronde aangepakt zal worden en wij geen probleem hebben met het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel en het bufferbekken, hebben we een klacht ingediend bij de deputatie om ervoor te zorgen dat er wel degelijk rekening zou gehouden worden met de legitieme bezwaren van de inwoners betreffende het herinrichten en -aanleggen van de wegenis van de Spiegellaan.”

“Het zijn tenslotte de mensen die in de straat wonen die in de eerste plaats getroffen worden door slecht geconcipieerde heraanlegplannen. Zij willen inspraak in de plannen, en niet dat alles boven hun hoofden beslist wordt. De plannen moeten gewijzigd worden en de inwoners moeten erbij betrokken worden.” (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk