UPDATE: Ernstige verkeershinder vanaf dinsdag maar (voorlopig) geen tractorsluis

UPDATE : De aangekondigde tractorsluis (zie laatste alinea) komt er voorlopig niet. Dat werd door het gemeentebestuur van Merchtem op het laatste ogenblik beslist nadat sommige Hammenaren hadden geklaagd dat ze niet meer op hun werk in Wemmel of Brussel zouden geraken zonder een lange omweg te moeten maken. Na veertien dagen wordt de situatie geëvalueerd en kan er eventueel alsnog beslist worden een tractorsluis aan te brengen om sluipverkeer tegen te gaan.

Vandaag (dinsdag 25 mei) zouden de werken een aanvang nemen om ter hoogte van de Windberg vrijliggende fietspaden aan te leggen aan beide zijden van de N290. De werken – die uitgevoerd worden in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer – zouden normaal op 17 mei van start gaan maar werden uitgesteld omdat de verschillende betrokkenen (de gemeentes Merchtem en Wemmel en vervoersmaatschappij De Lijn) het niet eens raakten.

Een belangrijk twistpunt was dat enkel het verkeer van Wemmel naar Merchtem doorgang kreeg terwijl het verkeer in omgekeerde richting een belangrijke omtrekkende beweging (via Wolvertem en de A12) moest maken tot grote onvrede van bestuurders die richting Brussel moeten. Ook De Lijn zag een dergelijke omweg niet zitten.

De gemeente Wemmel drong aan om de werken zo snel mogelijk op te starten. Uiteindelijk werd een compromis bereikt. De wegomlegging geldt niet voor de bussen van De Lijn en prioritaire voertuigen. Zij krijgen een sleutel waarmee ze toch in de richting Wemmel kunnen rijden.

De werken zouden in drie fazen verlopen en tot einde oktober duren. In een eerste fase (die tot half augustus zou duren) worden de werken in de richting van Brussel uitgevoerd. In een tweede fase (tot einde oktober) zou de andere richting aan bod komen. Ten slotte – en dan zijn we einde oktober of zelfs november – zou de rijweg opnieuw geasfalteerd worden.

De gemeente Merchtem zal een (tijdelijke) knip doorvoeren tussen de Sint-Guduladreef en de Hammesehoek om te vermijden dat er sluipverkeer door Hamme zou komen.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk