29 appartementen op Reedijk

Voor het perceel tegenover het kruispunt van Reedijk en Burchtlaan is een omgevingsvergunning aangevraagd door de bouwfirma Elpers. Ze willen er graag een complex met 29 appartementen en een ondergrondse parking bouwen. De gemeente benadrukt dat het project onderzocht wordt (omdat ze een afwijking vragen op de bouwvoorschiften) en dat er “nog geen sprake is van een goedkeuring van een bouwvergunning”.

Ondertussen is er ook beroering onder de omwonenden. Henk Willockx van het Comité Rupperlaarzen – dat zich verzet tegen de plannen voor de Reedijk in het nog te bevestigen RUP (Ruimtelijk Uitvoerings Plan) – belooft alvast ten strijde te trekken tegen de plannen om in een overstromingsgebied een blok met 29 appartementen te bouwen.

Schepen van Ruimtelijk Ordening Lien Casier (CD&V) bevestigt dat er een aanvraag is binnengekomen: “Momenteel wordt het dossier zoals elke andere aanvraag behandeld en worden adviezen opgevraagd en een openbaar onderzoek georganiseerd”. Volgens schepen Casier zal het gemeentebestuur bij zijn beslissing rekening houden met het advies van haar stedenbouwkundige en de reacties op het openbaar onderzoek. Dat loopt nog tot 2 mei. Een uiteindelijke beslissing van het college volgt ten laatste op 12 juli.

In een persbericht beklemtoont schepen Casier, hierin volmondig gesteund door burgemeester Marten Mast (Lijst 1785), de  noodzaak om een RUP goed te keuren dat de bouwvoorschriften van het vroegere BPA scherp stelt en zo de bouw van grote appartementscomplexen moeilijker maakt.

De gemeente zou met de eigenaars gesprekken gevoerd hebben om het betreffende perceel aan te kopen maar de eigenaar vond de prijs – bepaald door een beëdigd schatter – ruim onvoldoende en wilde het perceel niet verkopen. De gemeente had vage plannen voor een park met een ruime buffercapaciteit voor water.

Het actiecomité Rupperen Laarzen ziet in mogelijke overstromingen het grootste gevaar voor een gebied waar in het verleden kelders en zelfs woningen geregeld onder water stonden. Zowat de hele vallei van de Grote Molenbeek (die door het centrum stroomt maar in het verleden ‘ingebuisd’ werd over een afstand van meer dan 100 meter) is erg watergevoelig.

Appartemensblokken bouwen in die Molenbeekvallei grenst volgens Rupperen Laarzen aan de waanzin. In een recent verleden verzette het comité zich ook al tegen de plannen voor het nieuwe RUP waarin de Grote Molenbeek weer zou worden open gelegd.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk