Parking wordt parking

De gemeente Merchtem overweegt om het terrein tussen Frituur ‘t Pleintje en de voormalige Mega World aan te kopen. Dat is, met een voorlopige verharding, al een paar jaar in gebruik als parking. Het terrein is 23 are groot, staat gecatalogeerd als bouwgrond (er zouden een 30-tal appartementen kunnen gebouwd worden) en de waarde ervan wordt geschat op 1,1 miljoen euro.

De gemeente wil het terrein opnieuw inrichten zodat het aantal parkeerplaatsen kan worden opgedreven 60 tot 85. De herinrichtingswerken zouden een kwart miljoen kosten. Tegelijkertijd zullen er op de Krekelendries, bij de herinrichting van het plein, een beperk aantal parkeerplaatsen verdwijnen.

“De aankoop en inrichting van de parking is het grootste investeringsdossier van deze legislatuur,” zegt schepen van financiën David De Valck. “Maar het zal ons centrum een nieuw uitzicht geven,” zegt burgemeester Maarten Mast, “er komt ook een doorsteek van de parking naar de Langensteenweg, enkel voor zwakke weggebruikers”.

Of de parking betalend zal zijn is nog niet uitgemaakt, er wordt gedacht aan betalend parkeren met een vrijstelling van twee uur. Op die manier zullen vooral de klanten van de plaatselijke middenstanders nog van gratis parkeren kunnen genieten. Het laatste woord is aan de gemeenteraad, op 7 december.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk