UPDATE : Buurtbewoners Groenstraat zijn ongerust

UPDATE : Schepen Lien Casier wijst erop dat er op 29 september overleg is geweest tussen de bewoners van de Groenstraat en het gemeentebestuur. Er werd onder meer over de inrichting van het bos gesproken en na het overleg is beslist de ingang van de hondenschool langs Leireken in te plannen. Ook met de bewoners van Leireken is er overleg geweest.

Op vrijdag 25 november begon een aannemer bomen te kappen op de Maerschalck in Peizegem. De buurtbewoners werden hierdoor opgeschrikt en stellen zich vragen over de plannen van het gemeentebestuur.

“Dat gevaarlijke bomen gekapt worden, daar hebben we vrede mee. Maar het wordt hier wel een kaalslag. Wij willen onze buurt groen houden en onze straat veilig. We schreven al midden oktober naar de gemeente om onze bezorgdheid duidelijk te maken. Echt overleg is er niet geweest. Met de hondenschool blijkbaar wel, met de bewoners van Groenstraat en Leireken niet. Er werd ons enkel meegedeeld dat het gemeentebestuur bij zijn plan bleef”.

Dat plan is om de onstabiele en gevaarlijke canada’s te kappen en te vervangen door meer inheemse bomen en struiken. De hondenschool De Roedel zou na de kap zijn activiteiten kunnen verder zetten. Maar die hondenschool zien de bewoners niet echt zitten.

“Die ligt zonevreemd in een bos. De gemeente zou dat bos gedeeltelijk willen omvormen tot parkzone om de hondenschool te kunnen handhaven. Daarbij zou het terrein anders georiënteerd worden: met de toegang en de parking via Leireken. Met 300 leden zorgt de hondenschool voor een mobiliteitsprobleem in onze straat, die – notabene – een fietsstraat is.”

“Wij hopen dat de oppervlakte die De Roedel gebruikt niet uitgebreid wordt en behouden blijft op ongeveer een derde van de oppervlakte van De Maerschalck. We willen zekerheid. De Maerschalck moet groen blijven en voor iedereen toegankelijk. Wij zouden graag eens een plan zien van hoe De Maerschalck er in de toekomst zal uitzien”.

Onzekerheid is er ook over de toekomstplannen om tussen Groenstraat en Leireken een sociale wijk met meer dan 38 woongelegenheden in te planten.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk