Maerschalck gekapt en heraangeplant

Vandaag (vrijdag 27 november) begon een aannemer in Peizegem bomen te kappen in het Maerschalckbos.

Schepen Lien Casier (CD&V): “Het Maerschalkbos, gelegen tussen de groenstraat en het Leireken wordt omwille van veiligheidsredenen gekapt. Onder het bos ligt een historische vuilnisbelt die begin jaren zeventig werd afgedekt met aarde en werd beplant met populieren. Intussen zijn de populieren kaprijk en vormen ze omwille van de onstabiele ondergrond een gevaar voor passanten en omwonende. Een tijd geleden waaiden enkele bomen al om en zorgde dat voor schade. Op advies van de boswachter werd dan een kapping aangevraagd”.

Het gemeentebestuur heeft overlegd met de buurtbewoners en met hondenschool De Roedel. Het bos wordt heraangelegd en De Roedel zal er haar activiteiten kunnen verder zetten. De populieren zullen worden vervangen door zwarte els, esdoorn, lijsterbes, hazelaar,…  Hierdoor krijgen we een meer gevarieerd bos met een hogere biodiversiteitswaarde. Tien jaar geleden waren er al plannen in die zin. Toen werd beslist om het bos in twee fases te kappen. “We willen de broedplaatsen van de vogels niet in één keer weghalen,” zei toenmalig schepen van milieu Eddie De Block. Of deze keer rekening wordt gehouden met de broedplaatsen is niet duidelijk.

Schepen Casier geeft nog mee dat de reeds aanwezige eiken, elsen en andere (die staan vooral aan de randen) zoveel mogelijk behouden blijven. Ook de bomen langsheen het Leireken blijven behouden.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk