Een pleintje voor Jeanne Van Ginderachter

Binnenkort krijgt Merchtem een pleintje genoemd naar Jeanne Van Ginderachter, de telg uit de Merchtemse brouwersfamilie die op 9 januari 2018 overleed op 93-jarige leeftijd. Het initiatief om in Merchtem een straat of plein naar Jeanne Van Ginderachter te noemen kwam van Régine Claeys van serviceverenging Club Zonta Brussel Zavel. Jeanne Van Ginderachter hielp de, volledig vrouwelijke, serviceclub stichten in 1976. Régine Claeys richtte, namens de serviceclub, een verzoek aan de Merchtemse schepen van cultuur David De Valck om hun stichter te eren met een straat of een plein.

Initiatiefneemster Régine Claeys,
presidente van ZONTA Brussel Zavel

presid

Inmiddels heeft het schepencollege beslist om op dit verzoek in te gaan. Het pleintje op de hoek van de Kattestraat en de Langensteenweg wordt ingericht met een zitbank en aangepast groen en naar Jeanne Van Ginderachter genoemd. Jeanne is de dochter van Jozef Van Ginderachter die van Martinas de derde grootste brouwerij van het land maakte.

Régine Claeys is familierechter in Brussel en presidente van Zonta Brussel Zavel waarvan Jeanne Van Ginderachter stichtend lid was en lid bleef tot haar overlijden in 2018. Zonta, een serviceclub die ondernemende vrouwen wil ondersteunen en aanmoedigen, werd in 1919 gesticht in de Verenigde Staten. Zonta Belgium telt ondertussen zeven clubs, o.m. in Aalst en Dendermonde.

“Jeanne Van Ginderachter is steeds een heel bijzondere vrouw geweest, die niet alleen altijd de medemens op de eerste plaats heeft gesteld, maar anderzijds ook een feministe avant la lettre: waarbij zij jonge vrouwen srteeds aanzette om uit haar comfortzone te treden. Nooit of te nimmer heeft ze zichzelf op de voorgrond geplaatst,” zegt Régine Claeys.

Die uitzonderlijke vrouw krijgt dus in het voorjaar haar eigen pleintje in de onmiddellijke omgeving van waar ze heeft gewoond en gewerkt. In mei moet het pleintje het sluitstuk vormen van het renovatieproject Ginder-Ale dat het centrum van Merchtem een totaal nieuw uitzicht gaf. Mark Vanderstraeten, voorzitter van de Koninklijke Muziekvereniging Concordia waarvan Jeanne Van Ginderachter ere-voorzitter was, is blij met dit eerbetoon. In 2015 liet Concordia speciaal een biertje brouwen dat – om haar te eren – Madam Jeanne werd genoemd. “Misschien late we het tegen de inhuldiging van het pleintje opnieuw brouwen,” zegt Mark Vanderstraeten, “nu de Ginder-Ale jammer genoeg tot de verleden tijd behoort”.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk