Paul Van Den Eynde, wateroverlast en fietspaden

Na het schepencollege op oudejaarsdag houdt Paul Van Den Eynde (op zijn 77ste) zijn schepenambt voor bekeken. Pol, zoals iedereen hem noemt, leerde van zijn vader de stiel van stukadoor maar erfde van hem ook de interesse voor politiek. “In 1932 stond mij vader al op de lijst van de Liberale Partij,” zegt Pol. Hijzelf was militant voor de liberalen en voor de harmonie maar zijn echtgenote vond dat een politiek engagement schadelijk zou zijn voor zijn beroepsactiviteit.

In 1988 stond Pol toch voor het eerst op de lijst van GMB. Hij haalde 450 stemmen. Na een jaar of drie kwam hij in de gemeenteraad die toen gedomineerd werd door de CVP. In 1994 werd hij rechtstreeks verkozen en in 2000 werd hij schepen in een coalitie tussen GMB en Burger.

ME PAUL VAN DEN EYNDE pasfoto“Lijstduwer, dat was mijn plaats maar in 2006 werd mij de tweede plaats in de schoot geworpen. Met 1371 voorkeurstemmen werd ik schepen van openbare werken en 1ste schepen. Toen Eddie De Block vorig jaar besliste om te stoppen heb ik ook die beslissing genomen. Onder meer omdat ik die moderne technologische middelen niet zag zitten. Ik was er nochtans vroeg bij om een GSM aan te schaffen”.

Zijn grootste verwezenlijking vindt Pol het bestrijden van de wateroverlast in Merchtem. Tot voor een paar jaar stonden vele straten verschillende keren per jaar blank. “Samen met burgemeester De Block heb ik bij de provincie aangedrongen op het bouwen van wachtbekkens. Die zijn er – soms na een lange strijd – ook gekomen met het gevolg dat de waterspiegel van de Molenbeek bij hoge stand 40 cm lager staat dan vroeger het geval was.

Ook op het aanleggen van zo’n 20 km fietspad meen ik fier te mogen zijn. En in de periode 2007-2012 werden heel wat straten vernieuwd na werken van Aquafin”. “Mijn grootste teleurstelling is dat het Vlaams Gewest geen duurzame oplossing wou scheppen voor het kruispunt van de Wolvertemsesteenweg met de Linthoutstraat. We hadden graag een rond punt of verkeerslichten. We wilden die lichten zelf betalen maar dan nog weigerde het Gewest”. Bij de verkiezingen van oktober werd Stefaan, de oudste zoon van Pol, verkozen. “Het is nu aan hem om zich te bewijzen,” zegt Pol

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk