'Mister Michel' verlaat de Assese politiek

Na 36 jaar neemt Michel Vanhaeleweyck afscheid van de gemeentepolitiek. Michel was 18 jaar fractieleider, 6 jaar burgemeester (2000-2006) en 6 jaar schepen (2012-2018). In 2003 haalde hij zijn hoogste score met 2105 voorkeurstemmen.

ASSE Michel Vanhaeleweyck pasfotoMichel, je was eigenlijk de voornaamste opponent van Koen Van Elsen (al 14 jaar burgemeester). Hoe was jullie persoonlijke relatie?

Die was correct en positief, in de meerderheid.

Wat was  jouw drijfveer om – als advocaat – in de gemeentepolitiek te gaan?

Dezelfde drijfveer als die om scoutsleider, voorzitter van voetbalclub SV Asse, voorzitter studentenclub, bestuurslid van nog een paar verenigingen te worden. Kortom mijn sociaal engagement en ook “ik hou van Asse”.

ANDERS strandde uiteindelijk op vijf zetels. Had jij nog een verschil kunnen maken?

Ik denk het wel doch zeker niet alleen. Politiek is teamwork en geen onemanshow. Ik ben ook geen marketeer maar een ploegspeler.

Waar ben je – na al die jaren in de politiek – het meest trots op?

De bescherming van de openruimte voor zover dit wettelijk mogelijk was,de aanzet, aankoop of bouw van de nieuwe bibliotheek, het zwembad, het verzorgingstehuis, het politiekantoor, de werkliedencentrale, de sporthal in Zellik, tde weede sporthal Asse, het gemeentelijk structuurplan… hetzij als inspirator, hetzij als coördinator of animator maar steeds in samenwerking met mijn collega’s in de gemeenteraad en college.

En wat is je grootste ontgoocheling?

Dat de rondweg er nog niet ligt. Noodzakelijk voorwaarde voor een commerciële revival  en de leefbaarheid van het centrum . Ook het kunstmatig tweedracht zaaien tussen de deelgemeentes daar waar het bestuur zelf geen onderscheid maakt tussen de inwoners van de gemeente.

Asse evolueert vrij snel van een grote gemeente naar een kleine stad. Is die evolutie onomkeerbaar?

Deze evolutie is gedeeltelijk onomkeerbaar in alle gemeenten van de rand rond Brussel vooral als gevolg van de Vlaamse bestemmingsplannen die agrarisch gebied een woonbestemming hebben gegeven (zie Zelllik).

Een andere evolutie – die even snel gaat – is de grote toevloed van allochtone burgers. Hoe kan je die toevloed verklaren?

Deze toevloed is een Europees probleem als gevolg van internationale  geopolitieke oorzaken.

Wat is of wordt volgens jou het grootste probleem van Asse?

Asse is een toffe gemeente met veel groen, een bloeiend verenigingsleven, vele scholen, veel socio-culturele activiteiten, een ziekenhuis , actief horecacentrum , enz.. Maar de files moeten uit het centrum.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk