Merchtem (opnieuw) op de bres voor Haïti

Er is een speciale band tussen Merchtem en Haïti. Toen het land in januari 2010 werd getroffen door een zware aardbeving kromden de Merchtemse verenigingen hun rug en sprongen ze op de bres om de getroffen bevolking te helpen. Dat resulteerde in een som van 26.000 euro waarmee Merchtem bijdroeg tot de heropbouw van het land.

Begin oktober had de straatarme bevolking weer prijs. Orkaan Matthew raasde over het land. Hele dorpen werden verwoest, gebouwen met de grond gelijk gemaakt, oogsten vernield, vee gedood, … Heel wat mensen verloren hun hele hebben en houden. De Merchtemse Lore Van Schuerbeeck, die in Port-au-Prince woont, slaakt een alarmkreet: Haïti heeft hulp uit Merchtem nodig.

Maar er is nog een tweede Merchtemnaar die een tijd lang in Haïti heeft gewoond. André Jacobs ken het land en de mensen door en door. En ook hij weet dat vele Haïtiaanse families geen middelen hebben om op eigen kracht een nieuwe start te maken.

De Noord-Zuid raad van Merchtem heeft daarom een aantal verenigingen aangesproken om op allerlei manieren centen in te zamelen. Zij krijgen daarbij de steun van het gemeentebestuur. Het streefcijfer ligt op 22.000 euro. Heel wat verenigingen hebben al positief gereageerd en plannen um Decore, Femma, KWB, KVLV en de parochie (allemaal uit Peizegem), KVLV Merchtem, Wereldwinkel, Unizo, Groen, Jeugdraad, Ter Dreef en Sint-Donatus Middenschool, CD&V en de catechesegroepen.

Opsommen wat elke vereniging gaat doen is onbegonnen werk. Bovendien is er nog de steun van de Erasmus Hogeschool die hun studenten communicatie management voor het project wisten te winnen. Ook CDO Technische Scholen Mechelen en de Noord-Zuid raad zelf doen hun duit in het zakje. Ook de gemeenteraadsleden worden aangesproken om één zitpenning aan Haïti te spenderen.

Wie actie wil steunen kan contact opnemen met Hugo Verwimp (hugo.verwimp@skynet.be) of een bijdrage storten op rekening Opbouw Môle St Nicolas (BE93 0837 0994 9467).

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk