Geschorste directeur ontkent, parket start onderzoek (update)

Het is voor het college van burgemeester en schepenen op eieren lopen in de zaak van het grensoverschrijdend gedrag van de directeur van de gemeentelijke tuinbouwschool. Langzaam aan raakt meer bekend over de aantijgingen: de directeur zou een leerling ‘gemasseerd’ hebben en tegenover anderen was er sexueel getint taalgebruik. In het totaal is er sprake van zeven klachten.

Het schepencollege waarin beslist werd directeur D.H. met onmiddellijke ingang preventief te schorsen, liep uit op een marathonzitting. Maandagavond werden – in besloten zitting – ook de gemeenteraadsleden ingelicht over de feiten en de schorsing door het college dat inrichtende macht van de school is.

In contacten met de pers stelde burgemeester Eddie De Block dat het college wel moest optreden na het aanhoren van de klachten. Zo niet dreigde ‘schuldig verzuim’. Dat wil zeggen dat het college bij een eventuele rechtszaak zou kunnen beschuldigd worden van niet gepast op te treden. De preventieve schorsing is een ordemaatregel, in afwachting dat de zaak onderzocht en uitgeklaard wordt. Het is ook een maatregel om de leerlingen tegen meer mogelijk grensoverschrijdend gedrag te beschermen.

Op maandag –  de eerste schooldag na de beslissing om te schorsen – werden de leerlingen en leerkrachten op de hoogte gebracht. Ondertussen stelt de echtgenote van de geschorste directeur dat haar man het slachtoffer is van een beschadigingspoging met onterechte beschuldigingen. D.H. zou nog niet gehoord zijn door het college van burgemeester en schepenen en pas vandaag zijn dossier hebben kunnen inkijken.

Ondertussen werd de zaak overgemaakt aan de politie die een onderzoek instelt.

(update) In een persbericht ontkent D.H. de aantijgingen aan zijn adres. Hij kon zijn dossier inkijken en spreekt van getuigenissen uit de tweede en de derde hand en beweert dat het hier een beschadigingsoperatie betreft. Bovendien zegt hij dat er drie klachten zijn en geen zeven.

Ondertussen is het parket van Halle-Vilvoorde een onderzoek gestart nadat de politie van de zone Amow het parket op de hoogte bracht van de zaak en de beschuldigingen aan het adres van de geschorste directeur.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk