Brussegemse pastorie wordt niet verkocht

Een paar weken voor de gemeenteraad zou beslissen over de verkoop van de pastorieën in Brussegem en Ossel, kwam er vooralsnog een voorstel vanuit het Brussegemse verenigingsleven om de pastorie gedeeltelijk ten dienste van de bevolking te stellen. Het schepencollege kon zich vinden in dit voorstel zodat de pastorie van Brussegem toch niet verkocht wordt.

Integendeel, het gebouw wordt gerestaureerd. Omdat het een geklasseerd gebouw betreft springt de hogere overheid bij met een subsidie van 80% van de restauratiekosten. Normaal zouden kerkraad en gemeente elk voor 10% tussenbeide komen. Maar de kerkraad heeft aangeboden de volledige 20% voor zijn rekening te nemen zodat het voor de gemeente een nuloperatie wordt. De gemeente blijft immers volle eigenaar van het gebouw en de tuin.

Appartement

Het plan zit zo.  Een gedeelte van de pastorie wordt ingericht als appartement dat verhuurt wordt aan particulieren. Met de opbrengst van deze huur betaalt de kerkraad zijn aandeel en zorgt het ook voor het onderhoud van het gebouw. De rest van het gebouw en de tuin worden ten dienste gesteld van de gemeenschap: de verenigingen, de school en de parochie. Pastoor Jean-Paul Gilliams zal er niet langer wonen maar toch een lokaal ter beschikking krijgen.

De gronden achter de pastorij worden afgesplitst maar niet meteen verkocht. ‘Zij zijn een appeltje voor de dorst voor de gemeente,’ zegt schepen Maarten Mast die samen met kerkraadvoorzitter Erik Kiekens de plannen ontvouwde. ‘Het is de bedoeling dat alles vrij snel kan gebeuren,’ voegt hij eraan toe, ‘de plannen voor een restauratie waren eigenlijk al klaar en het toekennen van een overheidssubsidie kan dan ook vrij vlot verlopen. Het is de bedoeling al over twee jaar resultaten te hebben’.

‘Ook voor de kerk wordt naar oplossingen gezocht,’ voegt Erik Kiekens eraan toe, ‘maar het is nog te vroeg om daar nu al mee naar buiten te treden’. Bovendien moet de Centrale Kerkraad nog zijn fiat geven over de plannen met de pastorij van Brussegem.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk