Werken nodig aan kerken in Peizegem en Merchtem

Zowel de Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlektkerk in Peizegem als de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Noodtkerk in Merchtem hebben nood aan (restauratie)werken. Reeds in 2009 stelde Monumentenwacht dat er dringende instandhoudingswerken moesten uitgevoerd worden in Peizegem. In Merchtem wordt o.m. overwogen beschermend glas te plaatsen voor de waardevolle glasramen

Centraal Kerkbestuur van Merchtem zet het licht op groen voor de restauratie van de kerken in Merchtem en Peizegem. Voor Peizegem worden de dringende instandhoudingswerken voorlopig geraamd op 200.000 euro.

Voor de parochiekerk van Merchtem-centrum zou meer nodig zijn. Het hele gebouw zou een grondige onderhoudbeurt moeten krijgen en er wordt ook aan gedacht om de waardevolle glasramen, al een paar keer een mikpunt voor vandalen, te voorzien van een voorzetraam. De kosten worden geraamd op 728.896.59 euro. Het aandeel van gemeente en kerk bestuur zou 195.026.32 € bedragen, waarvan elk de helft moet betalen.

Bovendien verwacht de gemeente van het kerkbestuur  een ‘gemeentelijk kerk beleidsplan’: een tekst waarin de visie op langere termijn wordt uiteengezet over het gebruik / bestemming van de kerken op het grondgebied Merchtem.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk
Topartikels bij Goeiedag.be