Reconversie Ginder-Alesite nog dit jaar van start

Nog dit jaar start projectontwikkelaar Dockx met de verbouwing van het ‘torengedeelte’ van de Ginder-Alesite nadat Minister Philippe Muyters (N-VA) het PRUP Ginder-Ale ondertekende. Met het goedkeuren van het Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan wordt immers definitief het licht op groen gezet voor een grondige vernieuwing van de Merchtemse dorpskern.

M Ginder-AlesiteEerder al besliste de provincie dat de ‘skyline’ (de contouren van de gebouwen) moest  behouden blijven als landschappelijk baken. Dat betekent dat de gebouwen niet (ook niet gedeeltelijk) mogen afgebroken worden.

Schepen van ruimtelijke ordening David De Valck (Open VLD): “Eindelijk kunnen we werk maken van de heropleving van ons centrum. De gebouwen van de voormalige brouwerij Martinas (Ginder-Ale) zorgden meer dan 20 jaar voor een troosteloze aanblik in ons centrum. Met de goedkeuring van de bestemmingswijziging van de gebouwen kan er op korte termijn werk worden gemaakt van de reconversie. Die moet Merchtem een luchtig en leefbaar centrum bezorgen”.

ginder-ale postkaartRusthuiskamers

Projectontwikkelaar Dockx heeft de plannen klaar om in de toren (de gebouwen in de Kattestraat aan de zijde van het centrum) 111 rusthuiskamers, 30 serviceflats en 40 loften onder te brengen.

Dockx zet deze week al stappen om zijn plannen concreet te maken en wil deze zomer nog aanvangen met de verbouwingswerken. In het totaal zal de projectontwikkelaar niet minder dan 21 miljoen euro investeren.

“Belangrijk is dat de provincie heeft opgelegd dat de Ginder-Alesite ‘doorwaadbaar’ moet blijven,” zegt schepen De Valck. “Er komen doorsteken voor voetgangers en fietsers van de Krekelendries naar de Langensteenweg, met een aftakking naar de Kattestraat.

Die Kattestraat wordt verbreed door enkele huisjes op de hoek van de Langensteenweg met de Kattestraat af te breken. Ook aan de overzijde worden enkele oude woningen afgebroken. Dit allemaal zonder iemand te moeten onteigenen.”

Open ruimte

Waar de provincie duidelijk stelt dat de contouren van de gebouwen (de schoorsteen inbegrepen) moeten bewaard blijven, zullen de verschillende lage aanbouwen worden gesloopt. De Valck: “Dat moet het project luchtiger maken en makkelijk toegankelijk voor zwakke weggebruikers.

Belangrijk is nog dat de herinrichting van de brouwerijgebouwen gekoppeld is aan het scheppen van nieuwe open ruimte. Het ene kan niet zonder het andere. Dat staat duidelijk vermeld”. Op de hoek met de Langensteenweg komt een klein parkje.

Wat de eigenaar van het deel aan de zijde van de sporthal van plan is, is nog niet helemaal duidelijk. “Maar ook daar is een combinatie van wonen, winkelen en ontspanning voorzien door het PRUP. Voorlopig blijft het nog even afwachten tot de eigenaar met concrete plannen op de proppen komt”.