Merchtemse oppositie vraagt dringend bespreking BBC

De voltallige Merchtemse oppositie vraagt aan het college van burgemeester en schepenen om op de gemeenteraad van 25 november een grondige bespreking van de beheers- en beleidscyclus (BBC). 

Deze BBC bevat de doelstellingen van het beleid voor de volledige legislatuur van 6 jaar.

‘Ondanks herhaaldelijk aandringen werden tot nu toe de gemeentelijke mandatarissen op geen enkele wijze geïnformeerd, noch betrokken bij de opstelling van de BBC,’ schrijft de verzamelde oppositie in een brief aan de voorzitter van de gemeenteraad, de secretaris en het college van burgemeester en schepenen.

De opstellers van de brief voegen er meteen aan toe zelf het punt op de agenda te zullen zetten als niet wordt ingegaan op hun vraag.