Harmonie bedankt dirigent voor 25 jaar inzet

Het bestuur van de Koninklijke Harmonie St.-Cecilia schonk haar getrouwe dirigent Willy Amez een gegraveerd horloge als teken van erkentelijkheid voor zijn jarenlange inzet.

Meer dan 25 jaar dirigeerde Willy Amez de Koninklijke Harmonie. Om persoonlijke redenen zag hij zich onlangs gedwongen van deze nobele taak afstand te nemen.

Bij zijn afscheid verklaarde Willy Amez met hoeveel pijn in het hart hij afstand moest doen van het dirigeerstokje. Op de foto Willy Amez en Harmonie voorzitter Jules Seghers met hun echtgenotes.