Sint-Laurentiuskerk in slechte staat en dus start binnenkort grondige renovatie

De beschermde Sint-Laurentiuskerk in Wolvertem krijgt binnenkort een grondige renovatie. In samenspraak met het Agentschap Onroerend Erfgoed werd een beheersplan en een onderhoudsplan opgesteld. De gemeenteraad keurde de raming goed zodat binnenkort de renovatie kan starten.

De Sint-Laurentiuskerk werd op de oude motte, een afgeplatte aangelegde aarden heuvel, gebouwd. Het oudst bewaarde deel is de westtoren uit de 13de eeuw. Het laatgotische transept, het koor en de sacristie werden gebouwd in het begin van de 16de eeuw. Binnenin de kerk staat ook een romaans doopvont uit de 12de eeuw en goed bewaard barok kerkmeubilair zoals de preekstoelen. De kerk is als monument van onroerend erfgoed geklasseerd.

“We zijn verheugd dat we met deze renovatie verder kunnen investeren in ons onroerend erfgoed”, zegt schepen van Patrimonium Ruben Algaba (LB+). “Door de slechte bouwfysische staat zijn de werken echt nodig en kunnen we deze ondanks de sterke prijsstijgingen niet langer uitstellen.”

Voor het onderhoud van de beschermde Sint-Laurentiuskerk werd met goedkeuring van het Agentschap Onroerend Erfgoed een beheersplan voor een periode van 24 jaar opgesteld. Aan de hand van dit plan werd een dossier voor de Sint-Laurentiuskerk opgesteld door een architect waarbij rekening werd gehouden met de hoogstdringende onderhoudswerken.

“Bij de eerste aanbesteding in september was er maar één inschrijver en bij de heraanbesteding hebben we vier offertes ontvangen”, zegt schepen van Openbare Werken Tom Heyvaert (LB+). “De gemeenteraad heeft op 17 april de werken aan de firma Van Loy gegund, deze was 70.000 euro goedkoper dan de initiële inschrijver.”

Concreet zullen algemene onderhoudswerken aan de buitenzijde van de kerk gebeuren. “Daken, de regenwaterafvoer en de gevels worden aangepakt. Er komt ook een grondige restauratie van de sacristie uit de zeventiende eeuw met focus op de dakwerken en de toegangstrap. Er komt daarnaast ook een grondige restauratie van de koorsluiting met gevelreiniging en voegwerk. Een specialist zal de glas-in-loodramen restaureren. Ook het houten en metalen buitenschrijnwerk wordt aangepakt.”

Binnenkort starten de werken die ongeveer 100 dagen zullen duren. De concrete startdatum wordt in onderling overleg met de aangestelde aannemer bepaald.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise