Park achter Cultuurhuis krijgt vorm: “Vijver geruimd, paviljoentje gerenoveerd en nieuwe planten en bomen op komst”

De voorbije maanden werd op het terrein achter het Cultuurhuis hard gewerkt. Met dit project wil lokaal bestuur nieuw leven blazen in de voormalige tuin van de pastoor in de dorpskern van Meise, die er verwaarloosd bij lag. De eerste fase van de werken komt stilaan tot een einde: de vijver is geruimd, het paviljoentje is gerenoveerd en er is plaats gemaakt voor nieuwe planten en bomen.

Het lokaal bestuur besloot om te investeren in het park achter het Cultuurhuis en het weer toegankelijk, aangenaam en aantrekkelijk te maken. Regionaal Landschap Brabantse Kouters (RLBK) werkte een plan uit waarbij het verwaarloosd park wordt omgevormd tot een plek waar waardevolle natuur en erfgoed hand in hand gaan. RLBK diende op basis hiervan subsidieaanvragen in bij de provincie en volgt nu de uitvoering van de werken op. “Dit parkje moet opnieuw een aangename ontmoetingsplek worden voor alle Meisenaren”, zegt schepen van Leefmilieu Jonathan De Valck (N-VA). “Om de veiligheid te garanderen, werd er ook een camera geplaatst.”

De werken zijn intussen goed gevorderd. De vijver is geruimd en de dikke laag slib op de bodem werd afgevoerd. De oevers werden aangepast en stilaan loopt de vijver terug vol water. De komende jaren zal hij evolueren naar een levende, biodiverse bospoel.

Heel wat bomen werden gesnoeid. Omwille van de veiligheid en om de meest waardevolle bomen de ruimte te geven om volwaardig uit te groeien, moesten er ook bomen worden gekapt. De stammen daarvan hergebruiken we in het park voor bijvoorbeeld leuke speelinstallaties. Komende winter worden nieuwe bomen aangeplant, waarbij we kiezen voor duurzame soorten.

Naast werken aan natuur, werd er ook aandacht geschonken aan het aanwezige erfgoed. De restauratie van het tuinpaviljoen is intussen bijna afgerond en het eerste deel van de tuinmuur is gerestaureerd. Vanaf oktober zullen de paden heraangelegd zijn, zodat Meisenaren er opnieuw kunnen flaneren. “Voor het paviljoentje wordt er elektriciteit en water voorzien. Over een uiteindelijke bestemming moeten we nog brainstormen. Alle ideeën zijn welkom’, aldus schepen van Patrimonium Ruben Algaba (LB+).

Dit project is mogelijk dankzij subsidies voor duurzame biodiversiteitsprojecten, behoud van waardevol erfgoed en 360° erfgoed van de provincie Vlaams-Brabant.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise