Twaalf vrijwillige burenbemiddelaars aan de slag

Vanaf nu kan je bij onenigheid, klachten en allerlei problemen met je buren een beroep doen op de dienst Burenbemiddeling. Twaalf vrijwilligers engageerden zich om als vrijwillige burenbemiddelaar aan de slag te gaan in Meise en Kapelle-op-den-Bos.

De twaalf hebben net de kennisdagen achter de rug en volgden allemaal een opleiding. Viviane Stevens is één van de nieuwe burenbemiddelaars in Meise. “Ik ben met pensioen en ben heel sociaal voelend. Ik wil me daarom graag inzetten als burenbemiddelaar, zo breng ik mensen met elkaar in contact en help ik hen samen een oplossing te vinden. Tijdens de opleiding leerde ik neutraal zijn en verder te kijken dan het probleem, wat heel interessant was.”

Burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA): “Burenbemiddeling focust op het herstel van de communicatie met je buur om van daaruit verder te zoeken naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is. Burenbemiddeling vermijdt dat conflicten escaleren, of de politie of vrederechter moeten tussenkomen.”

Via het online formulier op www.meise.be kan je een aanvraag tot burenbemiddeling indienen. Belangrijk is wel dat je al pogingen ondernomen hebt om het conflict op te lossen. Als je er toch samen niet uitgeraakt, neemt de dienst Burenbemiddeling contact met jou en met je buur op om naar jullie verhaal te luisteren. Als iedereen akkoord gaat, komt er een gezamenlijk overleg in aanwezigheid van twee burenbemiddelaars. De bemiddelaar neemt een neutrale positie in.

Hij brengt de buren samen, leidt het gesprek en waakt erover dat jij en je buur de kans krijgen om jullie standpunten, emoties, frustraties, verwachtingen en wensen op een respectvolle wijze te verwoorden. Burenbemiddeling is gratis en vrijwillig. De inhoud van het gesprek is altijd vertrouwelijk.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise