Gemeentebestuur zet klimaatambities kracht bij

Meise schaart zich achter het energie- en klimaatpact van de Vlaamse regering. Dat is beslist op de gemeenteraad van maandag 18 oktober. Het lokaal bestuur Meise onderstreept daarmee haar ambitie om een groene, duurzame gemeente uit te bouwen en zet haar klimaatambities kracht bij.

Met de uitnodiging van de Vlaamse regering om het energie- en klimaatpact te ondertekenen, wil Vlaanderen een versnelling hoger schakelen om het klimaatbeleid uit te rollen. Voor 2021 trekt Vlaanderen bijna 25 miljoen euro uit. De komende jaren voorziet de Vlaamse regering telkens 10 miljoen euro. 65.035 euro komt de richting van Meise uit dit jaar. Deze financiering omvat een subsidie van 50 procent, dus de gemeente moet minstens voor eenzelfde bedrag investeren in de uitrol van het klimaatbeleid.

“Met de ondertekening van het energie- en klimaatpact stellen we onze doelen om een klimaatvriendelijke gemeente verder uit te bouwen kracht bij”, zegt burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA). “Samen met Vlaanderen en de overige gemeenten slaan we de handen in elkaar om de levensnoodzakelijke transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken.”

Aan de subsidie hangen concrete engagementen vast. Aan enkele voorwaarden komt Meise nu al tegemoet. Zo moeten lokale besturen het burgemeestersconvenant 2030 ondertekenen. Daarmee engageren lokale besturen zich om de CO 2 -uitstoot met 40 procent te verminderen tegen 2030. Dat convenant ondertekende Meise al in november 2020. Ook op vlak van reductie van CO2 uitstoot van de eigen gebouwen van 40% in 2030 tegenover 2015 zette Meise al grote stappen.

“Momenteel is de reductie van onze gebouwen tegenover 2015 al 30% en de komende jaren investeert het lokaal bestuur hier verder in door onder andere het plaatsen van een warmtekrachtkoppeling in het zwembad, investeringen in zonnepanelen en optimalisaties in het administratief centrum”, zegt schepen van Leefmilieu Jonathan De Valck (N-VA).

De gemeente wenst ook in te zetten op ontharding, waardoor meerdere gunstige effecten nagestreefd worden: de verharde oppervlakte neemt af zodat water beter in de bodem kan infiltreren, de grondwatertafels beter aangevuld worden en afspoeling wordt tegengegaan én verharding maakt plaats voor natuur of cultuurgroen. Meise werkt trouwens ook aan een grachtenplan en een hemelwater- en droogteplan.

Daarnaast zijn er nog aantal voorwaarden, zoals een jaarlijkse energiebesparing van 2,09 procent in de eigen gebouwen en het verLEDden van de openbare verlichting tegen 2030. Meise engageert zich ook om het draagvlak voor hernieuwbare energie te verhogen, om lokale warmte- en sloopbeleidsplannen op te maken en om burgers, bedrijven en verenigingen te stimuleren om de doelen van het pact te halen. Die doelen omvatten onder meer vergroening, de droogteproblematiek aanpakken en inzetten op koolstofvrije (deel)mobiliteit, allemaal punten waar Meise nu ook al mee bezig is.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise