Gemeente weigert uitbreiding mesttransportbedrijf Agroservice

Het gemeentebestuur is niet ingegaan op de vergunningsaanvraag van Agroservice om de exploitatie van het bedrijf in de Robbeekkouter in Rossem uit te breiden. Vorige maand raakte ook al bekend dat de omgevingsvergunning voor de lagune met daarin 4,4 miljoen liter mest door de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd geschorst.

De exploitatie van het landbouwloonwerkbedrijf zorgt reeds geruime tijd voor hinderklachten, vooral inzake geurhinder en geluidshinder gekoppeld aan de transporten. “De gemeente acht het nu dan ook niet gepast om vergunning te verlenen voor een verdere uitbreiding van de exploitatie”, aldus burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA)

De gemeente Meise ontving in januari een omgevingsvergunningsaanvraag van het bedrijf Agroservice in Rossem. De vergunningsaanvraag had betrekking op verschillende zaken. Tijdens het openbaar onderzoek ontving de gemeente 220 bezwaarschriften.

Het college besliste om gelet op de huidige geurhinderproblematiek, de vraag tot permanente plaatsing van mestzakken te weigeren. Van een nieuwe wasplaats, een bijkomende mazouttank of het scheiden van de dierlijke mest kan momenteel ook geen sprake zijn. Ook op het verzoek tot versoepeling van de nachtelijke transporten wordt niet ingegaan. De zware transporten langs de Robbeekkouter (die niet voorzien is voor die doeleinden) veroorzaken volgens het gemeentebestuur lokaal geluidshinder waardoor de nachtrust onderbroken wordt en dit heeft een negatieve invloed op de gezondheid en het welzijn van omwonenden. De biofilter, die de lucht van de lagune zuivert, wordt net als de aanpassing van de infiltratievoorziening wel voorwaardelijk vergund.

“Het gemeentebestuur wil een evenwicht tussen de exploitatie van het bedrijf enerzijds en de impact op de omgeving anderzijds, waarbij geen abnormale burenhinder meer ontstaat. Intussen blijven we verder ijveren voor een duurzame oplossing”, zo klinkt het nog.

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant moet zich intussen ook buigen over de omgevingsvergunning voor de lagune die door de Raad voor Vergunningsbetwistingen geschorst werd.

Archieffoto: in het verleden was er al heel wat protest vanwege buurtbewoners tegen het bedrijf omwille van geurhinder.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise