Actiecomité blijft strijden tegen komst 300 nieuwe sociale woningen in Tussenveld

De commotie rond een bouwproject met een kleine 300 sociale woningen, dat momenteel gepland staat in Tussenveld, blijft duren. Volgens het actiecomitĂ© ‘Red onze Eversemse Velden’ kan het hele project beter verhuizen naar een andere locatie.

Eind 2018 stelde het toenmalig gemeentebestuur van Meise haar plannen voor om in Eversem een kleine 300 sociale woningen te bouwen. Al van bij de start kregen de plannen kritiek omwille van haar locatie aan Tussenveld. Een nieuwe studie van de Vlaamse Bouwmeester, besteld door het huidige gemeentebestuur en voorgesteld in december vorig jaar, stelt ook dat de locatie niet wenselijk is “omwille van de autoafhankelijkheid en het overstromingsgevoelig gebied”.

“Eigenlijk bevestigt de Bouwmeester onze argumenten”, zegt Werner Van Der Jeugt, woordvoerder van het actiecomitĂ© ‘Red de Eversemse Velden’. “Er zijn voldoende alternatieven in Meise om de woningen te bouwen. Het advies van de Bouwmeester zegt ook dat de woonuitbreiding beter rond de hoofdkernen van de gemeente kan komen, zodat er geen extra open ruimte aangesneden moet worden.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Roel Anciaux (Samen Anders) benadrukt dat het bestuur vastzit aan de projectfiche, die goedgekeurd werd door de vorige coalitie. “In die projectfiche staat dat de sociale huisvestingsmaatschappij, die de gronden op Tussenveld in eigendom heeft, over een termijn van twintig jaar ongeveer 300 sociale woningen mag bouwen. In het schepencollege kunnen wij de vergunningen daarover enkel goed- of afkeuren, maar we moeten het volgens de wetgevende regels spelen.”

Het bestuur gaat de komende weken en maanden aan tafel zitten met de sociale huisvestingsmaatschappij. “We gaan hen proberen overtuigen de projectfiche in te trekken en te vervangen door een fiche die ruimte geeft aan andere sociale maatschappijen. Binnen dat kader kunnen we die andere bedrijven dan aanschrijven om ook op andere plaatsen in de gemeente te bouwen. Zo kunnen we toch aan voldoende sociale wooneenheden komen, om nu en in de toekomst te kunnen voldoen aan het Bindend Sociaal Objectief, opgelegd door de Vlaamse overheid. Maar op deze manier kunnen we hopelijk vermijden dat de woningen te geconcentreerd komen te liggen, en kan er zo veel mogelijk gespreid worden.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise