Plannen voor windturbine langs A12

Windparkontwikkelaar Storm heeft plannen voor de bouw van één windturbine op de terreinen van Sarens langs de A12 in Wolvertem. Dat moet ca. 3850 gezinnen van stroom voorzien. De bouwwerken zouden in het voorjaar van 2022 starten en de ingebruikname volgt een jaar later.

Storm is gespecialiseerd in het ontwerp en de exploitatie van windturbineparken en heeft momenteel 15 windparken in gebruik verspreid over heel Vlaanderen. Die windparken voorzien samen in het jaarlijkse energieverbruik van zo’n 66.600 gezinnen.

Het ontwerp gaat uit van een windturbine met een maximale tiphoogte van 200 m (beperking luchtvaart) en een maximale rotordiameter van 155 m. Het windpark zal voldoende groene stroom produceren om te voorzien in het jaarlijks equivalent elektriciteitsverbruik van ca. 3.850 gezinnen.

Alle omwonenden van de Storm-windparken krijgen de mogelijkheid om in de windparken te participeren via de coöperatieve Storm CV. Eén aandeel in de coöperatieve kost 125 euro. Als u in de buurt van één van de windparken woont, kan elk gezinslid maximaal 24 aandelen verwerven. De coöperatieve investeert de door haar opgehaalde gelden in de windparken van Storm. Het verwachte jaarlijkse rendement bedraagt 4% tot 6%.

Dinsdag vond al een digitaal infomoment plaats voor de bevolking. De vergunningsaanvraag is voorzien voor 1 februari waarop dan een 30 dagen durend openbaar onderzoek volgt. Als de vergunning wordt bekomen zouden de werken starten in het voorjaar van 2022. De ingebruikname is voor het voorjaar van 2023.

Visualisatie: Storm

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise