Duurzame oplossingen voor gemeentelijke scholen De Leertuin en Rode

De gemeenteraad heeft groen licht gegeven aan de realisatie van een masterplan schoolinfrastructuur en -beleving. Hierdoor zullen er eindelijk duurzame oplossingen komen voor de gemeentelijke basisscholen Rode en De Leertuin die er de laatste jaren heel wat extra leerlingen bij kregen. Voor de financiering kan de gemeente naast eigen middelen gebruik maken van capaciteitssubsidies in combinatie met reguliere subsidies.

Schepen van Onderwijs, Erwin De Clerck: “De laatste jaren zijn er meer en meer leerlingen in onze basisscholen bijgekomen. Voornamelijk de schoolgebouwen van de gemeentelijke basisscholen De Leertuin en Rode barsten hierdoor uit hun voegen. Een duurzame oplossing moest er dan ook dringend komen.”

De subsidies zullen in eerste instantie gebruikt worden om duurzame oplossingen in de Leertuin en GBS Rode te voorzien, waar de laatste jaren de meeste leerlingen bijkwamen. In Rode zitten een heel aantal leerlingen in containerklassen die stilaan in heel slechte staat zijn en in klassen die bedoeld zijn voor opvang. Hier zullen de containerklassen vervangen worden door een nieuwbouw, waardoor de containers op termijn weg kunnen en de opvangklassen opnieuw vrij komen voor de opvang.

Ook in de Leertuin zijn een aantal klassen al verschillende jaren ondergebracht in containers. Daarnaast is de overdekte speelplaats veel te klein, waardoor niet alle leerlingen onder een afdak kunnen spelen bij slecht weer. Hier zal de refter afgebroken worden en komt er een grotere polyvalente ruimte in de plaats. Hierop komt een tweede verdieping waar nieuwe lokalen komen en een uitbreiding van het sanitair. Ook hier kunnen de containers op termijn dus verdwijnen en komen er nog extra klassen bij.

Roel Anciaux, Schepen van Openbare Werken: “Nu het model is goedgekeurd door de gemeenteraad, gaan we op zoek naar een derde partij om het project te begeleiden. De start van de werken is gepland vanaf eind 2022. Als alles volgens planning verloopt, kunnen de leerlingen vanaf 1 september 2024 naar school in de vernieuwde gebouwen.”

Het project wordt geraamd op 6.000.000 euro aan uitgaven. De gemeente zelf voorziet voorlopig 1.800.000 euro voor de projecten.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise