Gemeente zet asbestactieplan in de steigers

Het gemeentebestuur is bezig met de opmaak van een actieplan op voor het verwijderen van asbest in haar eigen gebouwen. Onder meer in het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) is er asbest teruggevonden. Er is geen acuut gevaar maar op lange termijn moet het asbest wel verwijderd worden.

In 2018 werd een studie uitgevoerd naar de aanwezigheid van asbest in gemeentelijke gebouwen door het Onafhankelijke Controle Bureau (OCB). OCB heeft een asbestinventaris opgemaakt per locatie. In CVO Meise-Jette, het Centrum voor Volwassenenonderwijs in de Stationsstraat in Wolvertem, is er bijvoorbeeld asbest teruggevonden in de vorm van vlakke platen in de gang, als vensterbank en als isolatie. De toestand is gekend. De OCB adviseert dat het asbest op lange termijn moet worden verwijderd.

Volgens de studie van OCB is er in normale omstandigheden actueel geen gevaar. Zo zijn de breuken in de plaatsen gedicht met siliconen. De vensterbanken zijn in goede staat en kunnen voorlopig behouden blijven. Zowel de platen als de vensterbanken zullen wel op langere termijn vervangen worden. Het gebouw dateert uit 1965.

“Tegen de Paasvakantie zal het gemeentebestuur een actieplan opstellen op basis van de asbestinventarissen van het OCB”, verklaart schepen van Openbare Werken Roel Anciaux (Samen Anders). “De plaatsen waar de situatie het meest ernstig is, zullen eerst aangepakt worden.”

Ook bij particulieren is asbest veilig verwijderen belangrijk. In huizen gebouwd of gerenoveerd voor 2000 kan asbest zitten. Wie afbraak- of renovatiewerken uitvoert, moet dus altijd alert blijven. Heb je vragen over asbest herkennen, verwijderen of transporteren? Dan kan je terecht bij de

dienst Leefmilieu, of op www.alertvoorasbest.be, www.asbestinfo.be, www.incovo.be/asbest.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise