Eerste 45 sociale woningen op komst

 

In Sint-Brixius-Rode komt op termijn een grote sociale woonwijk, goed voor in totaal liefst 298 woningen. De eerste fase in Tussenveld bestaat voorlopig wel nog maar uit 45 woongelegenheden en nieuwe wegenis. Het gaat om een project van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting.

“Het totaalproject gaat inderdaad over 298 woonentiteiten, te realiseren over meerdere jaren”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Roel Anciaux (Samen Anders). “De lay-out van de volledige uitbreiding is wel reeds klaar en goedgekeurd.”

Meise moet volgens het Grond- en Pandendecreet 105 sociale woningen realiseren tegen 2025, zoniet dreigt een financiële sanctie. Deze eerste 45 sociale woningen zouden tegen 2020 en 2021 kunnen worden gerealiseerd.

Buurtbewoners kunnen terecht op een infovergadering over het project op dinsdag 22 januari om 19 uur in het administratief centrum. De twee ontwerpers zullen een korte uitleg geven over hun project en nadien zal er een mogelijkheid zijn om vragen te stellen en suggesties te delen.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise