‘Stabiliteit Sint-Laurentiuskerk niet in gevaar’

 

Een deel van de aarden wal van de kerkberg is aan het schuiven gegaan. Daarbij is de oude betonnen afsluiting grenzend aan de parking van de Argenta-bank omgevallen. Er werd even gevreesd dat de stabiliteit van de gehele kerkheuvel bedreigd wordt en dat dit tot schade aan de beschermde Sint-Laurentiuskerk zou kunnen leiden, ook al omdat er op de site van het intussen afgebroken café Van der Perre binnenkort een nieuwbouw wordt opgetrokken. Volgens burgemeester Jos Emmerechts (LB+) loopt het echter zo’n vaart niet.

“Er is zeker geen direct gevaar. Die betonnen afsluiting was duidelijk gewoon totaal versleten. We gaan nu alles nakijken en uitzoeken van wie die afsluiting is: van de privé-eigenaar of van de gemeente. Op de naastgelegen braakliggende site wordt binnenkort in twee fasen een nieuwbouwproject met appartementen opgetrokken. De bouwvergunning is afgeleverd. Het zicht op de kerk wordt wel gevrijwaard en er komt ook een wandelweg van de Merchtemsesteenweg tot aan de kerk.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise