Onderzoek naar corruptie bij gemeentebestuur

 

Er zijn aanwijzingen van corruptie binnen het gemeentebestuur van Meise. Dat blijkt uit een vernietigende audit door de Vlaamse overheid. Vooral burgemeester Jos Emmerechts wordt geviseerd. Het gaat dan over verregaand cliëntelisme, met name het goedkeuren van bouwdossiers op voorspraak van bepaalde architecten en promotoren. De architect zou bij een negatief advies van de stedenbouwkundige ambtenaar zélf de motivatie met aanpassingen schrijven die dan door de burgemeester letterlijk wordt overgenomen. “Met als eindresultaat dat het college beslist om dat project toch te vergunnen…”, zegt oppositieraadslid Roel Anciaux (sp.a-Meise2020).

 
De feiten wegen zwaar genoeg opdat ze worden onderzocht door de anti-corruptiecel van de federale politie. Ook de gouverneur werd belast met een onderzoek door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans.

 
Emmerechts zelf geeft voorlopig geen krimp. “Ik sta recht in mijn schoenen. Als er een officieel negatief advies is vanuit onze dienst, mag ik samenzitten met de bouwheer en de architect om te zien wat er nog mogelijk is. Ik ben verkozen om de mensen te helpen, niet om hen te ‘koeioneren’.” De gemeenteraad heeft intussen wel beslist om een klacht in te dienen tegen onbekenden en zich burgerlijke partij te stellen.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise