Incovo pakt asbesttoeristen aan

 

Intercommunale Incovo gaat optreden tegen zogenaamde ‘asbesttoeristen’. De voorbije weken kende de inzameling van asbestcement op de recyclageparken van Londerzeel en Meise ongekende pieken. “Heel regelmatig moeten eigen inwoners worden weggestuurd omdat de asbestcontainer vroegtijdig vol is en dat kan niet de bedoeling zijn.” Wie asbestplaten aanlevert zal een registratieformulier moeten invullen. Als blijkt dat de herkomst niet Londerzeel of Meise is, krijgt men de rekening gepresenteerd.

De oorzaak van de verhoogde invoer ligt in de tijdelijke stopzetting van asbestinzameling op de recyclageparken van de Oost-Vlaamse buurgemeenten van Meise en Londerzeel, zoals Buggenhout of Lebbeke. Als gevolg van vaststellingen van de arbeidsinspectie, besliste intercommunale Verko er om minstens tot september geen asbest meer in te zamelen.

Intercommunale Incovo merkt als gevolg hiervan een sterk verhoogde toevoer op de eigen recyclageparken.”Familieleden of vrienden in Londerzeel en Meise worden door de inwoners van de Oost-Vlaamse gemeenten schijnbaar ingeschakeld om toch op korte termijn van de asbestplaten af te raken”, legt directeur Jan Buysse uit. “Waar voorheen de asbestcontainer min of meer wekelijks werd vervangen, moet dit nu haast dagelijks.

Om de dienstverlening en de kostprijs van de recyclageparken in stand te houden, kan Incovo niet anders dan beperkende maatregelen afkondigen. “Het belangrijkste is dat inwoners van Londerzeel en Meise met eigen asbestplaten gemakkelijk terecht kunnen op het eigen recyclagepark. Door de piekaanvoer van de voorbije dagen dienden we steeds meer mensen terug te sturen. Het kan uit gezondheidsoogpunt niet de bedoeling zijn dat de asbestplaten thuis dagenlang worden opgeslagen in de aanhangwagen. Ook is het belangrijk dat de inwoners Meise en Londerzeel niet opdraaien voor de kosten van asbestplaten uit Oost-Vlaanderen. We zijn als intercommunale dus verplicht om maatregelen te nemen.”

Vanaf nu wordt de aanvoer van asbestplaten in Meise en Londerzeel extra streng gecontroleerd. “Wie asbestplaten aanvoert, zal een registratieformulier moeten ondertekenen waarin wordt aangegeven waar het afval vandaan komt. Wanneer uit controle blijkt dat de asbestplaten toch niet uit Londerzeel of Meise komen, kan de aanvoerder zich verwachten aan een gepeperde factuur op basis van toepassing van het politiereglement.”

Buysse gelooft niet dat de grotere rompslomp zal zorgen voor (nog) meer sluikstorten. “Integendeel, vandaag moeten klanten vaak terugrijden met de volle aanhangwagen omdat de container vol is. Dat is inderdaad ontmoedigend maar door vanaf nu strenger te zijn zullen we onze klanten met zekerheid kunnen helpen.”

“We beseffen dat dit op drukkere momenten zal leiden tot iets langere wachtrijen maar enkel op die manier kunnen we de dienstverlening in deze speciale omstandigheden correct houden. We hopen dus op ieders begrip.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise