Protest tegen kap historische bomenrij Amelgem

Er is protest tegen de geplande kap van 18 imposante populieren langs de Heirbaan. Het actiecomité ‘Red de Bomen van Meise/Amelgem’ is een petitie gestart en bereidt een beroepsprocedure voor.

De beslissing kwam er op vraag van een landbouwer die een laad- en losplaats aan zijn veld wil creëren. “Maar de populieren maken deel uit van het mooie beschermde landschap Amelgem”, zeggen de initiatiefnemers.

Het schepencollege van Meise besliste op 7 december 2015 om 18 canadapopulieren te laten kappen langs de Heirbaan. Om ‘open plaats te creëren voor laadmogelijkheden tijdens het oogstseizoen’. De vraag kwam dan ook van de landbouwer die de velden daar bewerkt.

De bomen langs de Heirbaan maken echter deel uit van het typische (beschermde) landschap Amelgem. Voor veel Meisenaren is het een herkenbaar en bovendien imposant stukje natuur. Onroerend Erfgoed gaf een gunstig advies voor het kappen omdat de bomen kaprijp zouden zijn.

“’Kaprijp’ wil echter nog niet zeggen gevaarlijk”, klinkt het bij de tegenstanders. “En ‘in de weg van een industriële landbouwer’ is een argument dat met een dikke korrel zout dient te worden genomen… De landbouwer beschikt al over minstens 7 laadmogelijkheden. Wij willen de natuur vrijwaren voor onze kinderen zoals wij ze gekend hebben. Zo’n mooie bomen maken deel uit van de geschiedenis van Meise en mogen in geen enkel geval verdwijnen.”

“De historische bomenrij op de Heirbaan heeft altijd deel uitgemaakt van de heuvelrug in het sinds 2003 beschermd landschap van Amelgem”, zegt gemeenteraadslid Marie-Jeanne Thaelemans (Groen). “Wij vinden dat geen enkele boom mag wijken voor een industriële landbouwer uit Stabroek die geen voeling heeft met het beschermd landschap in de Vlaamse rand rond Brussel.”

Intussen hebben op een dag tijd al meer dan 150 inwoners de online petitie getekend. “Hoe meer mensen we kunnen bereiken, hoe meer slagkracht we zullen hebben. Het schepencollege moet weten dat het mooie landschap van de Heirbaan moet behouden blijven voor alle wandelaars, fietsers, joggers en inwoners van Meise…”

Volgens schepen van Leefmilieu Paul Van Doorslaer (N-VA) waren er nog veel meer bomen bedreigd. “De landbouwer had eigenlijk voor een 107 bomen een kapvergunning gevraagd”, legt hij uit. “Dat hebben we geweigerd maar die 18 bomen in de Heirbaan en ook nog 8 andere in de Amelgemstraat mogen wel gekapt worden, weliswaar onder voorwaarden. Zo zullen er op een andere plek nieuwe streekeigen bomen worden geplant.”

Van Doorslaer heeft begrip voor de tegenstanders maar wijst op het gunstig advies van Onroerend Erfgoed. “Die bomen zijn bovendien ook kaprijp. Er vallen geregeld takken naar beneden…”

Het openbaar onderzoek voor de kap loopt intussen nog. “Er kunnen nog altijd bezwaarschriften worden ingediend . Dit dossier komt ook nog terug naar de gemeenteraad. De effectieve kap zal pas voor binnen een maand of twee zijn schat ik…”

Samen met de 7 geboortebomen die eerder al verdwenen zal de gemeente dus 33 nieuwe bomen moeten geplant worden. Waar is nog niet geweten.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise