Carmina Kamerkoor rouwt om Hilde Schillebeeckx

Achtenveertig jaar lang leidde Hilde Schillebeeckx het Carmina Kamerkoor van Meise. Op 18 februari is ze overleden “na een strijd die niet meer te winnen viel”.

In september 1968 nam Hilde Schillebeeckx, onder impuls van haar echtgenoot Bob Van Praet, het kerkkoor van St-Martinus, Meise, over. Haar muzikale bagage en pedagogische opleiding leidden het ‘Carmina’-koor naar nieuwe uitdagingen, met eigen concerten en samenwerkingen met gereputeerde namen uit de Belgische muziekwereld zoals, G. Maes, A. Van Lysebetten, Jan en Steven Caeyers en vele anderen.

Na ernstige gezondheidsproblemen ging Hilde op zoek naar een professionele dirigent om het koor te leiden, terwijl ze zelf als zanger en voorzitter het Carmina Kamerkoor bleef trekken in zowel sociale als muzikale initiatieven.

Hilde Schillebeeckx was niet alleen het Carmina Kamerkoor. Ze zette zich ook jarenlang in voor de gemeente als gemeenteraadslid. Duizenden jongeren van Meise kregen de kans om dicht bij huis een muziekopleiding te volgen in de gemeentelijke academie. Zonder de gedreven impuls van Hilde zou deze academie wellicht nooit echt uitgebouwd zijn en de drempel naar cultuur en muziek voor onze jongeren een stuk hoger gelegen hebben.

Meise, met de familie, het Carmina Kamerkoor en de vele vrienden nemen afscheid van Hilde Schillebeeckx op woensdag 24 februari 2016 om 10 u in de Sint-Martinuskerk in Meise.