Beschermingsaanvraag voor oud gemeentehuis Wolvertem

Het gemeentebestuur van Meise heeft een aanvraag ingediend om het oude 19de eeuwse gemeentehuis van Wolvertem te laten erkennen als ‘beschermd gebouw’.

Naar aanleiding van de opmaak van de begroting werd beslist om het pand te verkopen en dat zorgde voor heel wat ongeruste reacties bij de bevolking.

“Het historisch gebouw, waar vele inwoners vaak goede, sentimentele herinneringen aan hebben, zal niet zomaar uit het erfgoed verdwijnen, verzekert schepen van Patrimonium Sonja Becq (CD&V)

Het gewezen gemeentehuis, dat een prominente plaats inneemt in het centrum van Wolvertem, wordt sinds de bouw van het nieuwe administratief centrum niet meer gebruikt door de administratieve diensten.

Het pand doet nog dienst als opvang voor de muziekacademie in afwachting van de voltooiing van hun nieuwe accommodatie in Meise centrum. Het gemeentebestuur heeft intussen beslist om het gebouw te verkopen. Maar voor de Wolvertemnaren blijft het pand een sentimentele waarde hebben. Veel inwoners zijn dan ook ongerust over wat er mee gaat gebeuren.

Naar aanleiding van een agendapunt van Open Vld-gemeenteraadslid Roger Heyvaert liet het schepencollege verstaan dat een aanvraag werd ingediend om het 19de eeuwse gemeentehuis te laten erkennen als ‘beschermd gebouw’. De gemeenteraad schaarde zich unaniem achter die beslissing.

Het oud-gemeentehuis dateert van het vierde kwart van de 19de eeuw en werd in neoklassieke stijl opgetrokken.

“Het gebouw is sowieso wel al opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed van de gemeente”, legt schepen Becq uit. “Gevolg daarvan is dat er steeds een advies van Onroerend Erfgoed Vlaanderen gegeven moet worden indien men het gebouw wil slopen, maar ook dat er kan afgeweken worden van een aantal eisen inzake energieprestatie en binnenklimaat indien dat nodig is om de erfgoedwaarde van het gebouw te behouden.”

In het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) dat geldig is voor deze site is bovendien ook voorzien dat bij een herbestemming van het gebouw de karakteristieke gevels hoofdzakelijk behouden moeten blijven.

“Enkel voor het vergemakkelijken van de toegang en voor het optimaliseren van de evacuatiemogelijkheden mogen er aan de gevels bouwkundige aanpassingen gebeuren. In overleg met de gemeentelijke diensten en Onroerend Erfgoed Vlaanderen mag de interne organisatie en inrichting wel grotendeels worden aangepast.

Als nieuwe bestemming zijn culturele en sociale voorzieningen, horeca, vrije beroepen, kantoren of diensten mogelijk. Wonen is er dus niet mogelijk.”

Het is dus niet zo dat een nieuwe eigenaar zomaar kan doen wat hij wil met het pand.

“Maar om de bewoners helemaal gerust te stellen hebben we nu dus ook beslist een aanvraag in te dienen om het voormalig gemeentehuis te laten erkennen als ‘beschermd gebouw’”, gaat Becq verder. “ In dat kader gebeurt er eerst een verkennend onderzoek. Wordt het gebouw als waardevol en te beschermen beschouwd, dan volgt er een verder grondig onderzoek. Indien niet, dan blijft de bescherming zoals in de gemeentelijke bepalingen zelf al voorzien.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise