100 betaalbare woningen op komst in Meise

Vlabinvest maakt gebruik van haar voorkooprecht voor een deel van de nieuw te ontwikkelen site langs de Sint-Martinusbaan. Het autonoom provinciebedrijf gaat op het ruim 3 ha grote terrein een honderdtal betaalbare woningen bouwen.

In tegenstelling tot wat de buurtbewoners aanvankelijk vreesden gaat het dus niet om een groot sociaal woonproject. De doelgroep zijn mensen met een modaal inkomen, met voorrang aan personen die een duidelijke band hebben met de regio.

Het autonoom provinciebedrijf Vlabinvest realiseert in Vlaams-Brabant betaalbare huur- en koopwoningen voor personen met een gemiddeld inkomen. Voor de toewijzing van een woning moet bovendien een band met de regio aangetoond worden.

Vlabinvest heeft het gemeentebestuur van Meise nu laten weten dat het haar voorkooprecht wenst uit te oefenen bij de verkoop van ruim 3 ha woonuitbreidingsgebied in Meise op de site langs de Vilvoordsesteenweg, Tronkstraat en Sint-Martinusbaan. Op de gehele site zullen, gespreid in de tijd, een 100-tal betaalbare woningen verrijzen.

Het recht van voorkoop is een wettelijk recht dat onder meer sociale huisvestingsmaatschappijen, gemeenten en OCMW’s kunnen uitoefenen om gronden en gebouwen die verkocht zullen worden, bij voorrang op de kandidaat-koper aan te kopen, voor dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden. Het gaat in dit geval over het gedeelte waarvoor door een private ontwikkelaar een aankoopovereenkomst werd ondertekend.

“In tegenstelling tot wat de buurtbewoners aanvankelijk vreesden gaat het niet om een groot sociaal woonproject”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Sonja Becq (CD&V).

“Dat gerucht werd via anonieme pamfletten verspreid. De buurt is ook ongerust over de impact op mobiliteit en woonomgeving. Wij delen deze bezorgdheid en hebben dit ook aan Vlabinvest laten weten. Een verdere ontwikkeling moet uiteraard gebeuren in overleg met het gemeentebestuur. Het is vanzelfsprekend dat ook de buurtbewoners hierbij betrokken zullen worden.”

Vlabinvest wil op de site kavels- en -koopwoningen realiseren, eventueel aangevuld met een aantal huurwoningen. “Wij vragen net als de omwonenden voldoende variatie in de te bouwen woningen, een aangepaste infrastructuur en een gedegen mobiliteitsstudie. De komende weken zullen we hierover alvast duidelijke afspraken maken met Vlabinvest”, besluit schepen Becq. Zij hoopt dat de eerste spadesteek nog deze legislatuur kan plaatsvinden.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise