'Warming-up home party' moet energie helpen besparen

De eerste Vlaams-Brabantse ‘warming-up home party’ vond plaats in een woning in de Van Campenhoutlaan in Meise. Het gaat om een klimaatproject van beweging.net (het vroegere ACW). Via een warmtecamera worden woningen doorgelicht op zoek naar mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen. De provincie Vlaams-Brabant steunt dit project met 50.000 euro in haar streven naar een klimaatneutrale regio. De gemeenten Meise en Zaventem doen in onze regio al mee.

“Als beweging.net willen wij ons steentje bijdragen tot een klimaatneutraal Vlaams-Brabant”, zegt Eddy Van den Eede, projectverantwoordelijke voor Halle-Vilvoorde. ‘Met het project ‘Samen Energiek’ willen we gemeentelijke gebouwen en woningen van particulieren met een warmtecamera screenen op warmteverliezen.”

Een warmtecamera meet de temperatuur in een woning om de warmteverliezen in kaart te brengen. Via infraroodfoto’s krijgt men nuttige informatie over de energetische kwaliteit van de woning. Per woning maakt Dialoog vzw, in opdracht van het provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen, een technisch verslag met duurzaam bouwadvies. Zo kunnen de eigenaars snel gerichte energiebesparende acties ondernemen.

Om de mensen ‘warm te maken’ voor dit project werkt men, naar analogie met de tupperware-parties, met een ‘warming-up home party’. Geïnteresseerden nodigen een 5-tal buren, vrienden of familie uit. Op het afgesproken moment komt beweging.net dan de warmtescans uitvoeren. Meer info: www.vlaamsbrabant.be/klimaatneutraal

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise