Meise zit met put van 7 miljoen euro

Het gemeentebestuur van Meise zit met grote financiële zorgen. Begin november kreeg de gemeente het bericht van de fiscus dat de geraamde ontvangst van de aanvullende personenbelasting aanzienlijk minder hoog is ingeschat dan oorspronkelijk voorzien in het budget en meerjarenplan.

‘Een drama’, zegt schepen van Financiën Willy Kerremans (N-VA). ‘Meise heeft jaarlijks 27 miljoen euro inkomsten.’ 

‘Ongeveer 50 procent hiervan wordt binnengehaald door belastinginkomsten. Van dat bedrag verliezen we nu 11 procent, omgerekend voor de periode 2014-2019 is dat in totaal 7 miljoen euro. Dat is een immens bedrag.’

Volgende week is er spoedberaad met de financiële experten en het voltallige schepencollege.

‘Een tekort van 7 miljoen euro kan men niet enkel opvangen met nog extra besparingen. Bijkomende verkopen van gebouwen en gronden is ook onvoldoende om het gat dicht te rijden.’

‘Deze situatie verplicht ons bestuur over te gaan tot drastische maatregelen om een structureel financieel evenwicht te bereiken, waarbij alle investeringen, exploitatiekosten, personeelssamenstelling en belastingen moeten herbekeken worden.’

‘Zo niet zal het budget niet evenwicht zijn, waardoor de gemeente terugvalt op uitgaven die beperkt zijn tot voorlopige twaalfden. Daarbij mogen enkel exploitatiekosten mogen worden uitgevoerd. Dat is onhoudbaar op lange termijn.’

De gemeente heeft tekst en uitleg gevraagd aan de overheidsdienst Financiën.

‘We willen weten waarom de ingeschatte inkomsten voor Meise zo dramatisch verlagen, vanwaar de grote schommelingen komen en hoe deze worden berekend. Wij willen uitleg geven aan onze inwoners op de volgende gemeenteraad van 16 december, waar we alsnog een budget in evenwicht willen voorleggen.’

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise