Milieuvergunningsaanvraag Nationale Plantentuin

Er loopt momenteel een openbaar onderzoek omtrent de milieuvergunningsaanvraag die het Agentschap Plantentuin Meise heeft ingediend. Het gaat om een aanvraag voor een nieuwe vergunning voor de hele vergunde inrichting en een aanvraag voor de wijziging en uitbreiding van de inrichting. De vergunningsaanvraag met bijlagen liggen tot en met 22 september ter inzage op de milieudienst van Meise. Gedurende die periode kan iedereen bezwaren of opmerkingen schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen, of mondeling meedelen aan de burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar. Er wordt ook een informatievergadering georganiseerd op 2 september om 20u30 in de raadzaal van het Administratief Centrum van Meise (Tramlaan 8).  

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise