Moegetergde bewoners dreigen met acties

Een actiecomité van bewoners op de Kardinaal Sterckxlaan is de armetierige toestand van hun straat zo beu dat ze overweegt om actie te voeren tijdens de spits. Gewoon door zich reglementair te parkeren zouden er (nog) langere files ontstaan.

De bewoners klagen al meer dan drie jaar. Omdat er voorlopig geen heraanleg op de agenda staat, plannen de bewoners naast een spreekrecht op de gemeenteraad eventueel dus ook hardere acties.

Het actiecomité Kardinaal Sterckxlaan werd al in december 2011 opgericht om de aandacht van de lokale politici te richten op de straat die wordt geteisterd door zwaar doorgaand verkeer. Kapotte betonplaten, putten, brievenbussen vol water bij regenweer als gevolg van zwaar vrachtverkeer dat door enorme plassen rijdt: de reeks klachten van de bewoners is schier eindeloos.

‘Dit leidt tot aantasting van de leefbaarheid in onze straat en trillingen aan de woningen met schade als gevolg’, klinkt het bij de misnoegde bewoners. ‘Ook het voet- en fietspad zijn in slechte staat. Het is hier voor de zwakke weggebruiker levensgevaarlijk.’

Het actiecomit√© ondernam in die periode al heel wat acties, maar wacht nog steeds op een concreet resultaat. Aan beloftes ontbreekt het hen echter niet. Zo beloofde de gemeente al in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 dat de Kardinaal Sterckxlaan zou worden heraangelegd in ‘de volgende bestuursperiode’‚Ķ

In de week van 7 tot 14 maart 2013 worden er verkeersmetingen uitgevoerd waaruit blijkt dat er iedere dag gemiddeld 129 zware voertuigen passeren ( 904 over de hele week), maar concrete maatregelen komen er niet.

In november 2013 kondigt het college van burgemeester en schepenen twee maatregelen aan om de slechte weginfrastructuur te verbeteren: een proefopstelling met wegversmallingen en een vraag aan de gemeente Merchtem om samen de tonnagebeperking in de K.Sterckxlaan (Meise) en Nieuwelaan (Merchtem) te verlagen. ‘Van de wegversmallingen is echter tot op heden niets in huis gekomen.

De tonnagebeperking van 7,5 ton tussen Brussegem en de Nieuwelaan werd door het schepencollege van Meise goedgekeurd. Omdat er in het schepencollege van Merchtem echter geen consensus over is, kan dit niet worden gerealiseerd.’

De bewoners van de Kardinaal Sterckxlaan vinden dan ook dat het gemeentebestuur hen in de kou laat staan en zijn het kotsbeu.

‘De heraanleg zal er in de huidige legislatuur niet komen en met de uitvoering van de zelf voorgestelde maatregelen ter verbetering van de leefbaarheid wordt duidelijk getalmd. We zullen spreekrecht vragen op de gemeenteraad en overwegen stiptheidsacties waarbij de spits hinder zal ondervinden. Gewoon door ons reglementair te parkeren’, klinkt het boos.

De gemeente laat weten dat het voor de heraanleg van de Kardinaal Sterckxlaan wachten is op de uitvoering van het project van Aquafin, waarbij ook de Nieuwelaan in Brussegem wordt aangepakt. Normaal zijn die werken in de Kardinaal Sterckxlaan gepland voor 2015.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise