Roel vs Jan, twee broers, twee visies, één website

Zijn N-VA en de socialisten water en vuur? Niet in de familie Anciaux waar Roel Anciaux (sp.a) en Jan Anciaux (N-VA) samen reclame maken onder de slogan: Roel vs Jan, 1 familienaam, 2 broers, 2 visies.

Roel is sp.a voorzitter en gemeenteraadslid in Meise, Jan is OCMW-voorzitter voor N-VA in Vilvoorde. Politiek hebben ze met de paplepel meegekregen van vader Vic Anciaux (Volksunie) en het voorbeeld kregen ze van broer Bert (gewezen minister, Volksunie, ID21, Spirit, onafhankelijke, sp.a).

Op 25 mei zijn ze binnen dezelfde kieskring Vlaams-Brabant allebei kandidaat voor het Vlaams Parlement. De ene voor sp.a, de andere voor N-VA. Roel is lijstduwer voor de Vlaamse lijst van de sp.a, Jan staat op de 18de plaats voor de Vlaamse lijst van de N-VA.

‘We zijn op 25 mei strikt genomen misschien wel elkaars concullega’s, maar we blijven voor alles ook broers. Vandaar dat we ervoor hebben gekozen een stukje van onze campagne samen te voeren. We informeren de mensen over onze standpunten en zij moeten op 25 mei maar kiezen’, aldus Roel en Jan.

Er zijn geen gezamenlijke affiches maar wel een website: http://www.RoelvsJan.be waarop de mensen informatie terugvinden over de twee standpunten. Deze website wordt wekelijks verder aangevuld  zodat de lezer op 25 mei zelf kan kiezen op basis van inhoud wie zijn steun krijgt.