Zijwegen Liedekerkse Opperstraat worden heringericht

De gemeente Liedekerke en TMWV zullen samen een opdracht uitschrijven voor de opmaak van een ontwerp voor de herinrichting van de zijwegen van de Opperstraat.

De riolering en de bestrating moeten er dringend vernieuwd worden. Eens het ontwerp klaar is, kan er gekeken worden naar een startdatum voor de werken.