Werken station Liedekerke komen in finale fase

In de stationsomgeving van Liedekerke start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op maandag 14 september met de aanleg van een nieuw deel gewestweg.

Deze nieuwe weg loopt vanaf de nieuwe tunnel via de ecobrug tot aan de bestaande gewestweg aan de kant van Liedekerke. Vanaf oktober werkt AWV ook de gevels, de plafonds en de verlichting van de nieuwe tunnel af.

Tijdens de werken kan het verkeer op de Affligemsestraat tussen het station en de rotonde enkel in de richting van de rotonde rijden. Het verkeer in de richting van Liedekerke wordt omgeleid via de Nijverheidszone Begijnenmeers.

Wegen en verkeer rondt de werken aan de gewestweg af tegen het einde van het jaar. Hierna wordt de weg opengesteld voor alle gebruikers. Vanaf dan kunnen ook de nieuwe standplaatsen voor de bussen in gebruik genomen worden.

Voor voetgangers is er een kleine omleiding om het station te kunnen bereiken. Voetgangers kunnen over de parking wandelen, achter het voormalige café doorgaan en via een tijdelijke oversteekplaats de ingang van het station van Liedekerke bereiken.

voetweg station liedekerke

Omgekeerd kunnen voetgangers die uit het station komen langs deze weg de parking aan de overkant van de straat bereiken. De omleiding voor voetgangers blijft in voege tot half november.

Daarnaast startte Infrabel in augustus met de vernieuwing van de perrons. De perrons in de richting van Denderleeuw worden verlengd zodat de bestaande en nieuwe tunnel centraler komen te liggen.

Hierdoor komt het perron boven de gewestweg te liggen en moet de tunnel langer gemaakt worden. Infrabel verlengt eerst de wanden van de tunnel waardoor het voetpad aan de kant van Denderleeuw van september tot en met november afgesloten is.

Vanaf november start Infrabel vervolgens met het plaatsen van de perrondekken over de weg. Naast de werken aan de perrons werkt Infrabel in september de ruwbouw van de nieuwe tunnel en de nieuwe toegangen tot de perrons af.

In september plaatst Infrabel ook betonnen constructies om het spoorwegtalud ter hoogte van de twee parkings op te hogen. Zo komt het talud op gelijke hoogte met de vernieuwde perrons.

Om de werken te kunnen uitvoeren, wordt gefaseerd een strook van 10 meter breed langs de spoorwegberm afgesloten.

omleiding station liedekerke