Deze zomer drie werven tegelijk aan station Liedekerke

Infrabel zet deze zomer de eindspurt in voor haar deel van de stationsvernieuwing in Liedekerke. Zo wordt tegelijk gewerkt aan de bouw van een nieuw trappenhuis, de verhoging van de spoorwegberm en de afwerking van de ruwbouw van de nieuwe autotunnel.

De huidige reizigersonderdoorgang moet, na de vernieuwingswerken, via trappen bereikbaar zijn vanaf de nieuwe (verplaatste) gewestweg. Infrabel voert de komende maanden betonwerken uit voor de ruwbouw van het nieuwe trappenhuis.

Daarvoor wordt de onderdoorgang langs de kant Liedekerke afgesloten. De andere kant blijft gewoon open, zodat de perrons bereikbaar blijven. Eens de ruwbouw klaar is, zorgt NMBS voor de afwerking van de wanden en de trappen.

De komende maanden zet Infrabel alle zeilen bij om de ruwbouw van de nieuwe autotunnel af te werken. In september neemt Agentschap Wegen & Verkeer de fakkel over.

Bij de stationsvernieuwing is ook voorzien dat de perrons hoger komen te liggen dan de huidige. Dit betekent dat ook de spoorwegberm mee verhoogd moeten worden. Op de grote gemeenteparking wordt daarvoor een strook van 10 meter breed ingenomen.

De buurtbewoners kregen de voorbije dagen al een brief met meer informatie over deze werken. Wie nog vragen heeft over het verloop van de werken, kan terecht op het gratis telefoonnummer 0800-55.000 voor een laatste stand van zaken. Mailen naar info.projecten@infrabel.be kan ook.