Stand van zaken herinrichting stationsomgeving Liedekerke – 5 september 2014

Aan de rotonde op de N208 en de Affligemstraat wordt, zoals gisteren al bericht, op maandag 8 september, na de avondspits, de omleiding weggenomen. De Affligemsestraat gaat dus opnieuw open in twee richtingen en dat blijft zo tot augustus 2015.

Omdat de aanleg van de tunnel onder de spoorweg later dan voorzien (28 juli) is gestart, volgt de afwerking van de nieuwe ecobrug en de aanleg van de nieuwe fietsbrug pas binnen een jaar.

Intussen werd de fietsenstalling (kant E40) enkele meters verplaatst om extra werfruimte te maken voor het prefabriceren van betonelementen. Kant Liedekerke werd de fietsenstalling verplaatst, op de grindparking, richting Liedekerke.

De gemeente voorziet ter compensatie van de verloren parkeerplaatsen op de grindparking extra tijdelijke betalende parkeerplaatsen langs de Affligemsestraat.

Vanaf de verplaatste fietsenstalling komt een tijdelijke toegang langs de werfzone tot aan de reizigersonderdoorgang. Na de werken komt er een tijdelijke toegang over de Ecobrug tot aan de reizigersonderdoorgang.

Het rooien van de taluds verloopt gefaseerd, ongeveer 50 meter per dag. Op de industrieparking zijn daardoor tijdelijk minder parkeerplaatsen beschikbaar.

De infocontainer aan de industrieparking werd al verplaatst naar de Stationsstraat, overkant van café Ex-aequo.

In de weekends van 13 en 14 september en 27 en 28 september worden telkens twee van de vier perrons buiten dienst gesteld om de wanden van de nieuwe wegtunnel onder de sporen te kunnen bouwen.

De werkzaamheden voor de aansluiting van de Affligemstraat op de Ecobrug zijn klaar. De wegeniswerken liggen nu voor een jaar stil.

De parkeerplaatsen langs de nieuwe ventweg worden ter beschikking gesteld van de handelaars en de bewoners.