Stand van zaken herinrichting stationsomgeving Liedekerke – 8 juni 2014

In het kader van de herinrichting van de stationsomgeving van Liedekerke start de aannemer op dinsdag 10 juni met de werken van fase K, de aansluiting van de Ecobrug met de Affligemstraat.

Om deze werken te realiseren, wordt een tijdelijke rijweg voorzien.

Na het afronden van fase K wordt deze tijdelijke weg terug afgebroken en schakelt het verkeer opnieuw om naar de oorspronkelijke toestand.

Nieuwe tunnel onder de sporen

In juli/augustus start Infrabel met de bouw van de nieuwe tunnel onder de sporen. Ten zuiden van de sporen (kant Liedekerke) wordt een werfzone gecreëerd, waardoor de fietsenstalling moet afgebroken worden en de toegang naar de reizigersonderdoorgang  wordt omgeleid.

Er wordt een tijdelijke fietsenstalling voorzien naast de werfzone. Om de werken op een veilige manier uit voeren, worden de toegangen naar de reizigersonderdoorgang afgesloten. Via stevige taludtrappen ter hoogte de buitenste perrons (perron 1 & 4) blijft de onderdoorgang wel bereikbaar.

De taludtrap, kant Liedekerke, is bereikbaar via het omgelegde toegangspad en via een tijdelijke toegang over de nieuwe Ecobrug.

De tijdelijke toegang over de Ecobrug wordt pas opengesteld van zodra de aannemer zijn werkzaamheden in fase K heeft afgerond.

Affligemstraat (fase D)

Op de Affligemstraat wordt sinds 28 april tussen de spoorweg en de rotonde gewerkt aan de kant van de even huisnummers en aan de ventweg (fase D). Ondertussen werden de rioleringskokers, die het eerste deel van de werken vormden, aan deze zijde van de weg allemaal geplaatst.

Het tweede deel van fase D start in juni. Er wordt dan gewerkt tot aan het bouwverlof (half juli) om er voor te zorgen dat alle toegangen tijdens het bouwverlof toegankelijk zijn.

Na het bouwverlof start de aannemer vervolgens met de funderings- en verhardingswerken van fase D.

liedekerke stationsomgeving 2014-06-08