Postbode bevraagt 80-plussers in Liedekerke

In Liedekerke gaan de postbodes in opdracht van het OCMW alle 80-plussers bevragen. Ze gaan tussen 19 mei en 30 juni aanbellen van de 650 thuiswonende 80-plussers met een vragenlijst, met de bedoeling de zorgbehoeften en de noden van deze mensen in kaart brengen en hen te informeren over de bestaande dienstverlening.

De vragenlijst werd opgesteld door het OCMW. De vragen peilen naar de huidige thuissituatie van de senior. De bevraging neemt een tiental minuten in beslag.

Het OCMW stuurde vooraf een brief gestuurd naar alle 80-plussers om hen over deze actie te informeren. De verwerking van de antwoorden gebeurt door het OCMW.