Jeugdraad Liedekerke wil geen uitstel meer voor jeugdcentrum

De Jeugdraad Liedekerke hield zondag op de Heuvelkouter een symbolische eerstesteenlegging van het al jarenlang geplande jeugdcentrum.

De jeugdraad vreest immers dat het project, dat al een tijdje volledig klaar is om in aanbesteding te gaan, opnieuw in de ijskast zou kunnen belanden.

Deze week vinden in Liedekerke de ultieme gesprekken plaats over de gemeentelijke meerjarenplanning voor 2014-2019.

Het is intussen echter ook duidelijk dat voor een aantal geplande projecten geen geld beschikbaar zal zijn.

‘Geen rode balpen voor jeugdcentrum’

‘Als jeugdraad hopen we dat de investering in het jeugdcentrum gevrijwaard zal blijven van de fameuze rode balpen’, zegt voorzitster Ann Van Geert.

‘De jeugd in Liedekerke pleit intussen al meer dan twintig jaar voor een degelijke jeugdinfrastructuur, met een fuifzaal en lokalen voor de Chiro. Het zou een schande zijn moest het jeugdcentrum alweer van tafel geveegd worden.’

‘Het is meer dan broodnodig om te investeren in ruimte voor de jeugd, plaatsen waar kinderen en jongeren elkaar kunnen ontmoeten zonder voor overlast te zorgen.’

‘Verder heeft de Chiro een absolute nood aan nieuwe huisvestiging. De huidige lokalen zijn niet meer kindvriendelijk. Voorts wordt ons al meer dan 20 jaar een fuifzaal beloofd. Nu dient de jeugd van Liedekerke naar de naburige gemeenten af te zakken.’

De jeugdraad wijst er op dat – volgens de verkiezingsprogramma’s van de coalitiepartijen CD&V en SP.A van vorig jaar – de bouw van het jeugdcentrum in feite al had moeten gestart zijn.

Krachtig signaal

Schepen van Jeugd Steven Van Linthout (CD&V) vindt het goed dat de jeugdraad een krachtig signaal geeft.

‘In hun plaats zou ik dit ook hebben gedaan’, aldus Van Linthout. Beloven dat het project er effectief komt kan hij echter nog niet.

‘Het klopt dat we onmogelijk alle verlanglijstjes van de schepenen en diensten gaan kunnen uitvoeren. Uiteraard sta ik meer dan honderd procent achter de bouw van het jeugdcentrum, maar niets is zeker tot er een akkoord is over het hele budget voor de volgende zes jaar.’

Afhankelijk van investeringsruimte

Ook schepen Katia Segers (SP.A) verdedigt het jeugdproject maar houdt de timing eveneens afhankelijk van de investeringsruimte de komende zes jaar.

‘Voor mij en mijn fractie is het duidelijk dat het jeugdcentrum er moet en zal komen. Het is een goed doordacht plan, financieel realistisch en ook architecturaal waardevol’, stelt Segers.

‘Het wordt ook meer dan een jeugdcentrum. We kunnen het vanaf nu best een ontmoetingscentrum noemen, waar jong en oud welkom zijn, maar de jeugd duidelijk haar eigen ruimtes heeft.’

Segers wijst er ook op dat ze de vraag van de jeugdraad om te zorgen voor hangplekken, of meer algemeen ‘plekken voor jongeren’, ter harte neemt.

‘Het plan om per jaar twee speelpleintjes heraan te leggen, schort ik voor 2014 op om een eerste hangplek voor jongeren aan te leggen aan het skatepark. De aanleg van het groene plein achter het zwembad/jeugdcentrum wordt een tweede ruimte en ik heb er nog op het oog.’

Foto: Jacky Delcour

BANNER LIEDEKERKE