Infoavond over rioleringswerken Stationsstraat

De bewoners van de Stationsstraat, de Pijpstraat en de Poortstraat worden woensdag 9 oktober om 19.30 uur uitgenodigd in de raadzaal van het gemeentehuis in Liedekerke voor een infovergadering over de geplande wegenis- en rioleringswerken.

Iverlek, watermaatschappij TMVW, Belgacom en Infrax plannen moderniserings- en aanpassingswerken in de Stationsstraat, in het gedeelte tussen de Kleemputtenstraat en de Pijpstraat. Die starten vermoedelijk in november en eindigen tegen eind maart.

Het project wordt uitgevoerd in acht fasen om de hinder voor de handelaars en de inwoners tot een minimum te beperken.

Het gemeentebestuur plant in de tweede fase de heraanleg van de bovenbouw van de Stationsstraat, de heraanleg van de Pijpstraat en van de gemeentelijke parking aan de Poortstraat. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen.