Sint-Godelieve bouwt aan de toekomst (+ video)

Op het Sint-Godelieve schooldomein in Lennik wordt volgende week de officiële eerste steen gelegd van twee nieuwe schoolgebouwen.

Sinds juni 2014 wordt de campus van de gesubsidieerde vrije basisschool Sint-Godelieve en het Sint-Godelieve-Instituut secundair grondig vernieuwd.

‘Op het domein aan de Palokenstraat en de Koestraat bouwen we een sporthal, refter en twaalf klaslokalen voor de secundaire school en een nieuw kleutergebouw voor de basisschool’, zeggen directeurs Lieve De Smet (secundair) en André Duran (basisschool).

Op 16 juni startten de werkzaamheden. De aannemer heeft een aantal bestaande containerklassen (kleuterschool) gesloopt, grondwerken uitgevoerd en de paalfunderingen geplaatst.

Deze maand start de ruwbouwfase en wordt de funderingsplaat gegoten. Deze ruwbouwfase duurt naar schatting tot eind februari 2015.

Nadien start de afwerking. Eind 2015 zijn de nieuwe schoolgebouwen klaar voor ingebruikname.

Meest hinderlijke maanden

‘De meest ingrijpende werkzaamheden gebeuren in de eerstvolgende maanden en kunnen geluidshinder, stofhinder en een toename van zwaar verkeer veroorzaken’, aldus de directie.

‘De werkzaamheden hebben een impact op de mobiliteit rond de school. De personeelsparking aan de Palokenstraat verdween en ook de bestaande halteplaatsen voor de schoolbussen en De Lijn dienden verplaatst te worden.’

Er werden pendelparkings gecreëerd aan het voetbalveld van KFC Lennik, aan de sporthal en het dorpsplein van Sint-Martens-Lennik.

De halteplaatsen voor de school- en lijnbussen werden georganiseerd in de Schapenstraat en de Doelestraat.

Meer informatie kan u vinden op de bouwwebsite http://sgi.scholenvanmorgen.be die de evolutie van de bouwwerken weergeeft.

Via de contactrubriek kunt u de school vragen stellen over het bouwproject en de werkzaamheden.