Toch geen ontslagen bij technische dienst Lennik

Bij de technische dienst van Lennik wordt dan toch niemand ontslagen.

In december vorig jaar besliste het Lennikse gemeentebestuur dat, omwille van de financiële toestand van de gemeente, besparingen noodzakelijk waren om de financiën in evenwicht te brengen.

Een van de maatregelen was het verminderen van de capaciteit van de technische dienst naar 19,6 voltijdse medewerkers. Vier voltijdse medewerkers zouden worden ontslagen.

‘Echter, in de loop van dit jaar deed zich een onverwachte daling in het personeelsbestand van de technische dienst voor’, aldus het gemeentebestuur.

‘Eén medewerker bood zijn ontslag aan, er was het tragische overlijden van een andere collega en een zestal medewerkers schakelden over naar een ander arbeidstijdregime. Hierdoor vermindert het personeelsbestand van de technische dienst vanaf 2015 aanzienlijk.

‘De capaciteit van 19,6 voltijdse medewerkers wordt al behaald, zonder dat bijkomende maatregelen vereist zijn. Vandaar dat het college op dinsdag 8 juli besliste om de geplande ontslagen niet uit te voeren.’

De betrokken medewerkers werden dinsdagnamiddag hiervan onmiddellijk ingelicht.

‘Met deze beslissing wordt een einde gesteld aan de onzekerheid voor deze personeelsleden en maken zij opnieuw volwaardig deel uit van de organisatie.’

In functie van de noodwendigheden van de diensten, kan in tijdelijke vervangingen bij langdurige ziekte of afwezigheid worden voorzien.