Drie snelheidszones van kracht in Lennik

Het gemeentebestuur van Lennik plaatste zopas de nieuwe verkeersborden voor de snelheidszones, in uitvoering van een beslissing die nog van de vorige legislatuur dateert. Het gaat om zones die de snelheid op 50 km per uur op gemeentewegen en 30 km per uur in de dorpskernen vaststellen.

Aan het begin en einde van elke zone werden de ronde borden vervangen door zoneborden 50 en 30. Zolang de bestuurder geen nieuw bord tegenkomt, blijft de snelheid dezelfde.

Op de gewestwegen Ninoofsesteenweg (N8) en Assesteenweg (N285) blijft de maximumsnelheid 70 km per uur.

Om de verkeerssituatie te verduidelijken staan aan de grote invalswegen informatieve borden.

Te veel verwarring 

De Lennikse Gemeenteraad nam de beslissing destijds eenparig in het belang van de verkeersveiligheid.

‘De afwisselende verkeersborden en snelheidslimieten zorgden voor verwarring bij bestuurders’, zegt burgemeester Irina De Knop (LB). ‘Het is ook onlogisch om op smallere en minder goed uitgeruste wegen, vaak zonder fietspad, even snel te rijden als op betere gewestwegen, waar 70 km per uur geldt.’

‘Overdreven snelheid is vaak de oorzaak van verkeersongevallen en hoe hoger de snelheid, hoe ernstiger de gevolgen.’

‘We hebben ook een stuk mentaliteitswijziging nodig. We moeten nu eenmaal minder hard rijden als we de leefbaarheid willen verbeteren en de geluidshinder terugdringen. Iedereen die zelf in een straat woont waar snel wordt gereden, zal dit beamen.

‘Het is niet realistisch en fair om in elke straat fysieke snelheidsremmers te plaatsen of alle straten uitgezonderd plaatselijk verkeer te maken. Als bestuur moeten we de lasten gelijk spreiden om het in onze gemeente voor iedereen leefbaar te maken, waar je ook woont’, aldus De Knop.

Uniformiteit in hele politiezone

De invoering van de snelheidszones ligt ook in lijn met de genomen maatregelen in Gooik, Herne en Galmaarden.

‘De korpschef wil streven naar uniformiteit op het hele grondgebied van de politiezone. Een visie die ik deel, niet alleen omdat gemeentewegen en snelheidszones grensoverschrijdend doorlopen, maar evenzeer om verwarring bij bestuurders weg te nemen en om een mentaliteitswijziging overal ingang te doen vinden.’

De controles zullen zich toespitsen op de wegen met het grootste ongevallenrisico of waarvan bekend is dat er vaak snel of gevaarlijk wordt gereden.